SARKY
Bilanço 2017/12 2017/6 2017/3 2016/12
V A R L I K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
DÖNEN VARLIKLAR 1,148,999,674.00 941,124,784.00 946,648,578.00 793,478,483.00
Nakit ve Nakit Benzerleri 52,081,584.00 114,196,737.00 74,041,767.00 26,520,336.00
Finansal Yatırımlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Alacaklar 573,897,522.00 501,299,064.00 495,779,936.00 355,031,796.00
İlişkili Taraflar Hariç Ticari Alacaklar null null null null
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1,280,931.00 902,411.00 1,349,856.00 909,458.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 572,616,591.00 500,396,653.00 494,430,080.00 354,122,338.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 62,078,862.00 61,083,647.00 65,000,225.00 45,392,508.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 62,078,862.00 61,083,647.00 65,000,225.00 45,392,508.00
Türev Araçlar 2,723,991.00 59,669.00 850,947.00 2,413,283.00
Stoklar 385,256,363.00 243,689,109.00 285,216,933.00 322,420,750.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Peşin Ödenmiş Giderler 70,373,360.00 15,542,329.00 19,080,986.00 29,572,763.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 521,598.00 729,120.00 147,107.00 1,296,778.00
Diğer Dönen Varlıklar 2,066,394.00 4,525,109.00 6,530,677.00 10,830,269.00
ARA TOPLAM 1,148,999,674.00 941,124,784.00 946,648,578.00 793,478,483.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
DURAN VARLIKLAR 357,659,791.00 319,905,552.00 316,703,330.00 314,379,611.00
Finansal Yatırımlar 24,558.00 24,558.00 24,558.00 24,558.00
Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 401,930.00 426,605.00 348,072.00 258,367.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 401,930.00 426,605.00 348,072.00 258,367.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 27,135,743.00 24,573,025.00 24,287,207.00 25,066,364.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 63,312,129.00 58,627,755.00 58,627,755.00 58,627,755.00
Maddi Duran Varlıklar 249,003,711.00 217,795,697.00 211,558,332.00 217,907,006.00
Diğer Maddi Duran Varlıklar null null 15,055,863.00 null
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9,583,839.00 10,465,386.00 10,989,650.00 4,364,102.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Şerefiye 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.00 10,465,386.00 10,989,650.00 4,364,102.00
Peşin Ödenmiş Giderler 4,900,742.00 304,194.00 3,489,457.00 269,048.00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler null null 3,489,457.00 null
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3,297,139.00 7,688,332.00 7,378,299.00 7,862,411.00
Diğer Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM VARLIKLAR 1,506,659,465.00 1,261,030,336.00 1,263,351,908.00 1,107,858,094.00
K A Y N A K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 900,424,038.00 739,474,967.00 746,347,066.00 577,655,087.00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 704,328,697.00 597,232,706.00 597,860,934.00 388,051,775.00
- Banka Kredileri null null 597,860,934.00 null
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar null null 69,022.00 null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Borçlar 115,221,872.00 58,381,584.00 63,019,877.00 105,938,205.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 115,221,872.00 58,381,584.00 63,019,877.00 105,938,205.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3,634,224.00 4,048,105.00 4,171,644.00 3,542,244.00
Diğer Borçlar 4,747,275.00 3,808,643.00 4,822,553.00 6,100,895.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları null null null null
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4,747,275.00 3,808,643.00 4,822,553.00 6,100,895.00
Türev Araçlar 241,893.00 5,436,227.00 4,535,653.00 3,021,457.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 12,419,263.00 850,950.00 1,942,435.00 1,243,601.00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3,646,952.00 3,169,156.00 5,508,530.00 868,424.00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13,527,587.00 5,779,310.00 4,661,482.00 6,958,546.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12,088,982.00 5,141,348.00 3,727,621.00 5,974,299.00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1,438,605.00 637,962.00 933,861.00 984,247.00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 446,671.00 294,612.00 300,545.00 359,956.00
ARA TOPLAM 900,424,038.00 739,474,967.00 746,347,066.00 577,655,087.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 153,216,583.00 134,095,317.00 122,502,547.00 152,168,292.00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 119,819,345.00 101,723,984.00 91,469,645.00 123,853,976.00
Banka Kredileri null null 91,395,176.00 null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar null null 74,469.00 null
Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 0.00 0.00 0.00 0.00
Uzun Vadeli Karşılıklar 32,633,288.00 30,958,025.00 29,663,502.00 0.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32,633,288.00 30,958,025.00 29,663,502.00 0.00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 763,950.00 1,413,308.00 1,369,400.00 1,564,236.00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1,053,640,621.00 873,570,284.00 868,849,613.00 729,823,379.00
Ö Z K A Y N A K L A R 453,018,844.00 387,460,052.00 394,502,295.00 378,034,715.00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 452,491,301.00 387,192,516.00 394,254,428.00 377,806,545.00
Ödenmiş Sermaye 200,000,000.00 200,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00
Sermaye Düzeltme Farkları 1,020,551.00 1,020,551.00 51,466,039.00 51,466,039.00
Geri Alınmış Paylar (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5,245,253.00 14,986,779.00 15,787,677.00 14,940,652.00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26,485,559.00 21,742,316.00 23,379,267.00 21,818,759.00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30,843,011.00 34,043,620.00 30,857,181.00 30,719,893.00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 111,498,511.00 88,470,414.00 133,723,914.00 103,606,841.00
Net Dönem Karı/Zararı 87,888,922.00 26,928,836.00 14,040,350.00 30,254,361.00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 527,543.00 267,536.00 247,867.00 228,170.00
TOPLAM KAYNAKLAR 1,506,659,465.00 1,261,030,336.00 1,263,351,908.00 1,107,858,094.00