SARKY
Bilanço 2017/9 2017/6 2017/3 2016/12
V A R L I K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
DÖNEN VARLIKLAR 1,046,722,242.00 941,124,784.00 946,648,578.00 793,478,483.00
Nakit ve Nakit Benzerleri 38,516,333.00 114,196,737.00 74,041,767.00 26,520,336.00
Finansal Yatırımlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Alacaklar 597,385,852.00 501,299,064.00 495,779,936.00 355,031,796.00
İlişkili Taraflar Hariç Ticari Alacaklar null null null null
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1,354,110.00 902,411.00 1,349,856.00 909,458.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 596,031,742.00 500,396,653.00 494,430,080.00 354,122,338.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 59,354,789.00 61,083,647.00 65,000,225.00 45,392,508.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 59,354,789.00 61,083,647.00 65,000,225.00 45,392,508.00
Türev Araçlar 16,050.00 59,669.00 850,947.00 2,413,283.00
Stoklar 330,479,334.00 243,689,109.00 285,216,933.00 322,420,750.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Peşin Ödenmiş Giderler 7,230,546.00 15,542,329.00 19,080,986.00 29,572,763.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 688,274.00 729,120.00 147,107.00 1,296,778.00
Diğer Dönen Varlıklar 13,051,064.00 4,525,109.00 6,530,677.00 10,830,269.00
ARA TOPLAM 1,046,722,242.00 941,124,784.00 946,648,578.00 793,478,483.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
DURAN VARLIKLAR 323,623,140.00 319,905,552.00 316,703,330.00 314,379,611.00
Finansal Yatırımlar 24,558.00 24,558.00 24,558.00 24,558.00
Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 427,076.00 426,605.00 348,072.00 258,367.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 427,076.00 426,605.00 348,072.00 258,367.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 25,330,459.00 24,573,025.00 24,287,207.00 25,066,364.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 58,627,755.00 58,627,755.00 58,627,755.00 58,627,755.00
Maddi Duran Varlıklar 221,712,867.00 217,795,697.00 211,558,332.00 217,907,006.00
Diğer Maddi Duran Varlıklar null null 15,055,863.00 null
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9,909,242.00 10,465,386.00 10,989,650.00 4,364,102.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Şerefiye 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.00 10,465,386.00 10,989,650.00 4,364,102.00
Peşin Ödenmiş Giderler 333,751.00 304,194.00 3,489,457.00 269,048.00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler null null 3,489,457.00 null
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7,257,432.00 7,688,332.00 7,378,299.00 7,862,411.00
Diğer Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM VARLIKLAR 1,370,345,382.00 1,261,030,336.00 1,263,351,908.00 1,107,858,094.00
K A Y N A K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 819,875,443.00 739,474,967.00 746,347,066.00 577,655,087.00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 655,404,387.00 597,232,706.00 597,860,934.00 388,051,775.00
- Banka Kredileri null null 597,860,934.00 null
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar null null 69,022.00 null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Borçlar 87,044,145.00 58,381,584.00 63,019,877.00 105,938,205.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 87,044,145.00 58,381,584.00 63,019,877.00 105,938,205.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3,579,590.00 4,048,105.00 4,171,644.00 3,542,244.00
Diğer Borçlar 6,743,069.00 3,808,643.00 4,822,553.00 6,100,895.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları null null null null
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6,743,069.00 3,808,643.00 4,822,553.00 6,100,895.00
Türev Araçlar 6,127,205.00 5,436,227.00 4,535,653.00 3,021,457.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 531,381.00 850,950.00 1,942,435.00 1,243,601.00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5,033,686.00 3,169,156.00 5,508,530.00 868,424.00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8,501,414.00 5,779,310.00 4,661,482.00 6,958,546.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5,611,290.00 5,141,348.00 3,727,621.00 5,974,299.00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2,890,124.00 637,962.00 933,861.00 984,247.00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 611,974.00 294,612.00 300,545.00 359,956.00
ARA TOPLAM 819,875,443.00 739,474,967.00 746,347,066.00 577,655,087.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 140,468,057.00 134,095,317.00 122,502,547.00 152,168,292.00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 107,050,985.00 101,723,984.00 91,469,645.00 123,853,976.00
Banka Kredileri null null 91,395,176.00 null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar null null 74,469.00 null
Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 0.00 0.00 0.00 0.00
Uzun Vadeli Karşılıklar 31,975,003.00 30,958,025.00 29,663,502.00 0.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31,975,003.00 30,958,025.00 29,663,502.00 0.00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,442,069.00 1,413,308.00 1,369,400.00 1,564,236.00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 960,343,500.00 873,570,284.00 868,849,613.00 729,823,379.00
Ö Z K A Y N A K L A R 410,001,882.00 387,460,052.00 394,502,295.00 378,034,715.00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 409,720,505.00 387,192,516.00 394,254,428.00 377,806,545.00
Ödenmiş Sermaye 200,000,000.00 200,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00
Sermaye Düzeltme Farkları 1,020,551.00 1,020,551.00 51,466,039.00 51,466,039.00
Geri Alınmış Paylar (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14,997,210.00 14,986,779.00 15,787,677.00 14,940,652.00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22,882,881.00 21,742,316.00 23,379,267.00 21,818,759.00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34,043,620.00 34,043,620.00 30,857,181.00 30,719,893.00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 88,470,414.00 88,470,414.00 133,723,914.00 103,606,841.00
Net Dönem Karı/Zararı 48,305,829.00 26,928,836.00 14,040,350.00 30,254,361.00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 281,377.00 267,536.00 247,867.00 228,170.00
TOPLAM KAYNAKLAR 1,370,345,382.00 1,261,030,336.00 1,263,351,908.00 1,107,858,094.00