SARKY
Bilanço 2018/9 2017/6 2017/3 2016/12
V A R L I K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
DÖNEN VARLIKLAR 1,593,731,543.00 941,124,784.00 946,648,578.00 793,478,483.00
Nakit ve Nakit Benzerleri 101,789,959.00 114,196,737.00 74,041,767.00 26,520,336.00
Finansal Yatırımlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Alacaklar 818,448,851.00 501,299,064.00 495,779,936.00 355,031,796.00
İlişkili Taraflar Hariç Ticari Alacaklar null null null null
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1,810,910.00 902,411.00 1,349,856.00 909,458.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 816,637,941.00 500,396,653.00 494,430,080.00 354,122,338.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 61,731,102.00 61,083,647.00 65,000,225.00 45,392,508.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 61,731,102.00 61,083,647.00 65,000,225.00 45,392,508.00
Türev Araçlar 6,596,768.00 59,669.00 850,947.00 2,413,283.00
Stoklar 539,747,436.00 243,689,109.00 285,216,933.00 322,420,750.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Peşin Ödenmiş Giderler 55,716,191.00 15,542,329.00 19,080,986.00 29,572,763.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2,679,422.00 729,120.00 147,107.00 1,296,778.00
Diğer Dönen Varlıklar 7,021,814.00 4,525,109.00 6,530,677.00 10,830,269.00
ARA TOPLAM 1,593,731,543.00 941,124,784.00 946,648,578.00 793,478,483.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
DURAN VARLIKLAR 448,588,569.00 319,905,552.00 316,703,330.00 314,379,611.00
Finansal Yatırımlar 62,351.00 24,558.00 24,558.00 24,558.00
Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 336,027.00 426,605.00 348,072.00 258,367.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 336,027.00 426,605.00 348,072.00 258,367.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 49,882,244.00 24,573,025.00 24,287,207.00 25,066,364.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 63,312,129.00 58,627,755.00 58,627,755.00 58,627,755.00
Maddi Duran Varlıklar 323,661,445.00 217,795,697.00 211,558,332.00 217,907,006.00
Diğer Maddi Duran Varlıklar null null 15,055,863.00 null
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8,322,989.00 10,465,386.00 10,989,650.00 4,364,102.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Şerefiye 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.00 10,465,386.00 10,989,650.00 4,364,102.00
Peşin Ödenmiş Giderler 315,254.00 304,194.00 3,489,457.00 269,048.00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler null null 3,489,457.00 null
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2,696,130.00 7,688,332.00 7,378,299.00 7,862,411.00
Diğer Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM VARLIKLAR 2,042,320,112.00 1,261,030,336.00 1,263,351,908.00 1,107,858,094.00
K A Y N A K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,201,147,719.00 739,474,967.00 746,347,066.00 577,655,087.00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 701,131,407.00 597,232,706.00 597,860,934.00 388,051,775.00
- Banka Kredileri null null 597,860,934.00 null
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar null null 69,022.00 null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Borçlar 298,178,567.00 58,381,584.00 63,019,877.00 105,938,205.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 298,178,567.00 58,381,584.00 63,019,877.00 105,938,205.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4,604,343.00 4,048,105.00 4,171,644.00 3,542,244.00
Diğer Borçlar 6,963,531.00 3,808,643.00 4,822,553.00 6,100,895.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları null null null null
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6,963,531.00 3,808,643.00 4,822,553.00 6,100,895.00
Türev Araçlar 5,206,245.00 5,436,227.00 4,535,653.00 3,021,457.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 10,854,792.00 850,950.00 1,942,435.00 1,243,601.00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15,943,354.00 3,169,156.00 5,508,530.00 868,424.00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8,505,878.00 5,779,310.00 4,661,482.00 6,958,546.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7,318,147.00 5,141,348.00 3,727,621.00 5,974,299.00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1,187,731.00 637,962.00 933,861.00 984,247.00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0.00 294,612.00 300,545.00 359,956.00
ARA TOPLAM 1,201,147,719.00 739,474,967.00 746,347,066.00 577,655,087.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 285,954,229.00 134,095,317.00 122,502,547.00 152,168,292.00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 245,727,931.00 101,723,984.00 91,469,645.00 123,853,976.00
Banka Kredileri null null 91,395,176.00 null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar null null 74,469.00 null
Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 0.00 0.00 0.00 0.00
Uzun Vadeli Karşılıklar 36,183,603.00 30,958,025.00 29,663,502.00 0.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36,183,603.00 30,958,025.00 29,663,502.00 0.00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4,042,695.00 1,413,308.00 1,369,400.00 1,564,236.00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1,487,101,948.00 873,570,284.00 868,849,613.00 729,823,379.00
Ö Z K A Y N A K L A R 555,218,164.00 387,460,052.00 394,502,295.00 378,034,715.00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 554,737,894.00 387,192,516.00 394,254,428.00 377,806,545.00
Ödenmiş Sermaye 200,000,000.00 200,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00
Sermaye Düzeltme Farkları 1,020,551.00 1,020,551.00 51,466,039.00 51,466,039.00
Geri Alınmış Paylar (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1,697,466.00 14,986,779.00 15,787,677.00 14,940,652.00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 61,055,473.00 21,742,316.00 23,379,267.00 21,818,759.00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38,900,925.00 34,043,620.00 30,857,181.00 30,719,893.00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 153,174,906.00 88,470,414.00 133,723,914.00 103,606,841.00
Net Dönem Karı/Zararı 102,283,505.00 26,928,836.00 14,040,350.00 30,254,361.00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 480,270.00 267,536.00 247,867.00 228,170.00
TOPLAM KAYNAKLAR 2,042,320,112.00 1,261,030,336.00 1,263,351,908.00 1,107,858,094.00