Excel Export
SARKY
Dönem Orijinal Bilançoları
Dönem Dip Notları
Bilanço 2018/12 2018/9 2018/6 2018/3
V A R L I K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
DÖNEN VARLIKLAR 1,324,277,706.00 1,593,731,543.00 1,395,175,068.00 1,226,804,862.00
Nakit ve Nakit Benzerleri 64,545,928.00 101,789,959.00 67,997,948.00 60,619,273.00
Finansal Yatırımlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Alacaklar 707,262,363.00 818,448,851.00 787,680,793.00 692,458,965.00
İlişkili Taraflar Hariç Ticari Alacaklar null null null null
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1,364,750.00 1,810,910.00 1,574,413.00 1,798,640.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 705,897,613.00 816,637,941.00 786,106,380.00 690,660,325.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 35,445,289.00 61,731,102.00 74,919,410.00 63,191,379.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35,445,289.00 61,731,102.00 74,919,410.00 63,191,379.00
Türev Araçlar 148,585.00 6,596,768.00 3,231,710.00 0.00
Stoklar 468,246,350.00 539,747,436.00 411,246,766.00 357,823,776.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Peşin Ödenmiş Giderler 43,137,224.00 55,716,191.00 40,123,742.00 46,807,213.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4,292,471.00 2,679,422.00 2,599,897.00 1,799,409.00
Diğer Dönen Varlıklar 1,199,496.00 7,021,814.00 7,374,802.00 4,104,847.00
ARA TOPLAM 1,324,277,706.00 1,593,731,543.00 1,395,175,068.00 1,226,804,862.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
DURAN VARLIKLAR 467,731,182.00 448,588,569.00 383,613,029.00 364,988,004.00
Finansal Yatırımlar 95,582.00 62,351.00 119,811.00 24,558.00
Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 47,074.00 336,027.00 346,697.00 388,766.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 47,074.00 336,027.00 346,697.00 388,766.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 49,118,548.00 49,882,244.00 37,188,844.00 29,389,004.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 93,060,000.00 63,312,129.00 63,312,129.00 63,312,129.00
Maddi Duran Varlıklar 305,673,713.00 323,661,445.00 272,287,448.00 258,295,602.00
Diğer Maddi Duran Varlıklar null null null null
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8,769,351.00 8,322,989.00 8,894,373.00 9,182,279.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Şerefiye 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Peşin Ödenmiş Giderler 2,884,707.00 315,254.00 310,754.00 3,394,014.00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler null null null null
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8,082,207.00 2,696,130.00 1,152,973.00 1,001,652.00
Diğer Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM VARLIKLAR 1,792,008,888.00 2,042,320,112.00 1,778,788,097.00 1,591,792,866.00
K A Y N A K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,016,181,900.00 1,201,147,719.00 1,034,408,399.00 885,529,778.00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 706,299,426.00 701,131,407.00 677,834,904.00 643,796,754.00
- Banka Kredileri null null null null
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar null null null null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Borçlar 124,310,494.00 298,178,567.00 186,801,374.00 148,508,466.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 124,310,494.00 298,178,567.00 186,801,374.00 148,508,466.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4,220,629.00 4,604,343.00 4,569,457.00 4,163,723.00
Diğer Borçlar 6,674,648.00 6,963,531.00 11,115,712.00 6,339,709.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 1,163,697.00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları null null null null
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6,674,648.00 6,963,531.00 11,115,712.00 5,176,012.00
Türev Araçlar 1,516,431.00 5,206,245.00 0.00 2,087,276.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 16,298,862.00 10,854,792.00 14,020,529.00 7,134,535.00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 778,334.00 15,943,354.00 15,189,861.00 4,899,590.00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12,268,584.00 8,505,878.00 9,026,013.00 6,342,794.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10,025,334.00 7,318,147.00 6,284,211.00 5,036,099.00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2,243,250.00 1,187,731.00 2,741,802.00 1,306,695.00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 352,669.00 0.00 0.00 0.00
ARA TOPLAM 1,016,181,900.00 1,201,147,719.00 1,034,408,399.00 885,529,778.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 224,758,340.00 285,954,229.00 256,735,571.00 229,615,422.00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 184,046,520.00 245,727,931.00 218,759,614.00 192,319,781.00
Banka Kredileri null null null null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar null null null null
Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 0.00 0.00 0.00 0.00
Uzun Vadeli Karşılıklar 39,320,004.00 36,183,603.00 35,444,295.00 34,325,161.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39,320,004.00 36,183,603.00 35,444,295.00 34,325,161.00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,391,816.00 4,042,695.00 2,531,662.00 2,970,480.00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1,240,940,240.00 1,487,101,948.00 1,291,143,970.00 1,115,145,200.00
Ö Z K A Y N A K L A R 551,068,648.00 555,218,164.00 487,644,127.00 476,647,666.00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 550,557,406.00 554,737,894.00 487,211,734.00 476,112,445.00
Ödenmiş Sermaye 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
Sermaye Düzeltme Farkları 1,020,551.00 1,020,551.00 1,020,551.00 1,020,551.00
Geri Alınmış Paylar (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15,340,163.00 -1,697,466.00 -1,375,633.00 -5,640,467.00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 51,022,125.00 61,055,473.00 39,503,440.00 30,169,381.00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 88,862,693.00 38,900,925.00 40,553,988.00 33,448,809.00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 103,213,140.00 153,174,906.00 151,521,844.00 195,571,432.00
Net Dönem Karı/Zararı 91,098,734.00 102,283,505.00 55,987,544.00 21,542,739.00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 511,242.00 480,270.00 432,393.00 535,221.00
TOPLAM KAYNAKLAR 1,792,008,888.00 2,042,320,112.00 1,778,788,097.00 1,591,792,866.00