Excel Export
SARKY
Dönem Orijinal Bilançoları
Dönem Dip Notları
Bilanço 2017/3 2016/12 2016/9 2016/6
V A R L I K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
DÖNEN VARLIKLAR 946,648,578.00 793,478,483.00 680,973,449.00 699,987,420.00
Nakit ve Nakit Benzerleri 74,041,767.00 26,520,336.00 35,068,717.00 20,877,382.00
Finansal Yatırımlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Alacaklar 495,779,936.00 355,031,796.00 370,865,787.00 344,690,589.00
İlişkili Taraflar Hariç Ticari Alacaklar null null null null
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1,349,856.00 909,458.00 676,993.00 511,791.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 494,430,080.00 354,122,338.00 370,188,794.00 344,178,798.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 65,000,225.00 45,392,508.00 44,272,263.00 48,941,026.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65,000,225.00 45,392,508.00 44,272,263.00 48,941,026.00
Türev Araçlar 850,947.00 2,413,283.00 521,326.00 889,683.00
Stoklar 285,216,933.00 322,420,750.00 214,240,573.00 263,062,955.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Peşin Ödenmiş Giderler 19,080,986.00 29,572,763.00 6,734,303.00 10,789,486.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 147,107.00 1,296,778.00 1,271,556.00 993,589.00
Diğer Dönen Varlıklar 6,530,677.00 10,830,269.00 7,998,924.00 9,742,710.00
ARA TOPLAM 946,648,578.00 793,478,483.00 680,973,449.00 699,987,420.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
DURAN VARLIKLAR 316,703,330.00 314,379,611.00 302,189,892.00 303,650,722.00
Finansal Yatırımlar 24,558.00 24,558.00 24,558.00 24,558.00
Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 348,072.00 258,367.00 307,138.00 127,830.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 348,072.00 258,367.00 307,138.00 127,830.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 24,287,207.00 25,066,364.00 31,327,724.00 31,801,494.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 58,627,755.00 58,627,755.00 46,147,755.00 46,147,755.00
Maddi Duran Varlıklar 211,558,332.00 217,907,006.00 211,248,154.00 211,745,954.00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 15,055,863.00 null 211,248,154.00 null
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10,989,650.00 4,364,102.00 3,913,736.00 3,987,145.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Şerefiye 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10,989,650.00 4,364,102.00 3,913,736.00 0.00
Peşin Ödenmiş Giderler 3,489,457.00 269,048.00 253,754.00 244,754.00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3,489,457.00 null 253,754.00 null
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7,378,299.00 7,862,411.00 8,946,559.00 9,566,472.00
Diğer Duran Varlıklar 0.00 0.00 20,514.00 4,760.00
TOPLAM VARLIKLAR 1,263,351,908.00 1,107,858,094.00 983,163,341.00 1,003,638,142.00
K A Y N A K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 746,347,066.00 577,655,087.00 508,289,152.00 525,433,485.00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 597,860,934.00 388,051,775.00 404,809,512.00 207,245,007.00
- Banka Kredileri 597,860,934.00 null null null
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 69,022.00 null null null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Borçlar 63,019,877.00 105,938,205.00 41,150,690.00 54,073,762.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 63,019,877.00 105,938,205.00 41,150,690.00 54,073,762.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4,171,644.00 3,542,244.00 3,789,696.00 4,974,655.00
Diğer Borçlar 4,822,553.00 6,100,895.00 3,542,321.00 5,217,228.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları null null null null
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4,822,553.00 6,100,895.00 3,542,321.00 5,217,228.00
Türev Araçlar 4,535,653.00 3,021,457.00 1,462,051.00 852,110.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 1,942,435.00 1,243,601.00 18,669,761.00 27,237,053.00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5,508,530.00 868,424.00 1,015,111.00 2,511,598.00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4,661,482.00 6,958,546.00 5,179,063.00 4,738,045.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3,727,621.00 5,974,299.00 4,295,472.00 3,979,068.00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 933,861.00 984,247.00 883,591.00 758,977.00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 300,545.00 359,956.00 1,662.00 0.00
ARA TOPLAM 746,347,066.00 577,655,087.00 508,289,152.00 525,433,485.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 122,502,547.00 152,168,292.00 115,822,177.00 121,320,760.00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 91,469,645.00 123,853,976.00 86,661,939.00 92,662,820.00
Banka Kredileri 91,395,176.00 null null null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 74,469.00 null null null
Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 0.00 0.00 0.00 0.00
Uzun Vadeli Karşılıklar 29,663,502.00 0.00 27,582,184.00 27,059,938.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29,663,502.00 0.00 27,582,184.00 27,059,938.00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,369,400.00 1,564,236.00 1,578,054.00 1,598,002.00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 868,849,613.00 729,823,379.00 624,111,329.00 646,754,245.00
Ö Z K A Y N A K L A R 394,502,295.00 378,034,715.00 359,052,012.00 356,883,897.00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 394,254,428.00 377,806,545.00 358,829,248.00 356,673,061.00
Ödenmiş Sermaye 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00
Sermaye Düzeltme Farkları 51,466,039.00 51,466,039.00 51,466,039.00 51,466,039.00
Geri Alınmış Paylar (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15,787,677.00 14,940,652.00 15,697,093.00 15,455,231.00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 15,343,747.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23,379,267.00 21,818,759.00 15,314,719.00 14,089,634.00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0.00 0.00 0.00 14,089,634.00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30,857,181.00 30,719,893.00 30,719,893.00 30,719,894.00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 133,723,914.00 103,606,841.00 104,342,852.00 104,342,852.00
Net Dönem Karı/Zararı 14,040,350.00 30,254,361.00 16,288,652.00 15,599,411.00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 247,867.00 228,170.00 222,764.00 210,836.00
TOPLAM KAYNAKLAR 1,263,351,908.00 1,107,858,094.00 983,163,341.00 1,003,638,142.00