Excel Export
SARKY
Dönem Orijinal Bilançoları
Dönem Dip Notları
Bilanço 2019/12 2019/9 2019/6 2019/3
V A R L I K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
DÖNEN VARLIKLAR 1,669,897,169.00 1,552,412,007.00 1,575,285,017.00 1,395,318,088.00
Nakit ve Nakit Benzerleri 87,708,466.00 87,854,265.00 86,521,201.00 77,327,376.00
Finansal Yatırımlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Alacaklar 859,178,009.00 842,059,784.00 877,484,042.00 788,367,124.00
İlişkili Taraflar Hariç Ticari Alacaklar null null null null
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1,691,193.00 1,844,637.00 2,779,602.00 2,297,925.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 857,486,816.00 840,215,147.00 874,704,440.00 786,069,199.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 70,768,411.00 72,611,145.00 72,296,646.00 59,086,415.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 70,768,411.00 72,611,145.00 72,296,646.00 59,086,415.00
Türev Araçlar 4,105,362.00 200,664.00 2,954,443.00 4,734,830.00
Stoklar 589,867,375.00 500,167,190.00 507,998,484.00 433,587,335.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Peşin Ödenmiş Giderler 30,146,337.00 30,978,330.00 14,772,660.00 24,427,099.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 895,568.00 2,664,078.00 1,896,740.00 2,945,105.00
Diğer Dönen Varlıklar 27,227,641.00 15,876,551.00 11,360,801.00 4,842,804.00
ARA TOPLAM 1,669,897,169.00 1,552,412,007.00 1,575,285,017.00 1,395,318,088.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
DURAN VARLIKLAR 492,177,976.00 475,873,190.00 486,047,622.00 484,333,486.00
Finansal Yatırımlar 536,765.00 504,588.00 209,992.00 192,128.00
Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 88,508.00 87,031.00 49,049.00 48,343.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 88,508.00 87,031.00 49,049.00 48,343.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 51,568,805.00 49,220,429.00 49,209,771.00 52,172,079.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 97,865,000.00 93,060,000.00 93,060,000.00 93,060,000.00
Maddi Duran Varlıklar 322,899,319.00 308,128,608.00 315,877,617.00 317,775,808.00
Diğer Maddi Duran Varlıklar null null null null
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9,664,980.00 9,998,694.00 10,657,485.00 11,306,577.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Şerefiye 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Peşin Ödenmiş Giderler 381,742.00 499,057.00 330,700.00 324,700.00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler null null null null
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8,353,112.00 14,020,713.00 16,081,360.00 9,453,851.00
Diğer Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM VARLIKLAR 2,162,075,145.00 2,028,285,197.00 2,061,332,639.00 1,879,651,574.00
K A Y N A K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,238,043,858.00 1,197,788,846.00 1,280,187,723.00 1,052,773,398.00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 655,535,049.00 636,643,539.00 718,606,439.00 609,980,529.00
- Banka Kredileri null null null null
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 209,029,681.00 187,207,326.00 193,893,407.00 138,436,056.00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar null null null null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Borçlar 301,208,148.00 314,790,315.00 306,949,524.00 243,170,864.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 301,208,148.00 314,790,315.00 306,949,524.00 243,170,864.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5,529,408.00 7,507,238.00 4,788,565.00 4,280,325.00
Diğer Borçlar 10,730,081.00 4,378,709.00 8,513,220.00 5,719,277.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 286,916.00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları null null null null
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10,730,081.00 4,378,709.00 8,513,220.00 5,432,361.00
Türev Araçlar 0.00 500,300.00 2,882,479.00 0.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 33,741,952.00 32,550,652.00 23,285,774.00 32,137,023.00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2,601,812.00 2,183,154.00 11,416,105.00 6,535,932.00
Kısa Vadeli Karşılıklar 19,667,727.00 12,027,613.00 9,765,708.00 12,452,129.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16,326,551.00 9,448,943.00 8,749,813.00 6,676,374.00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3,341,176.00 2,578,670.00 1,015,895.00 5,775,755.00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0.00 0.00 86,502.00 61,263.00
ARA TOPLAM 1,238,043,858.00 1,197,788,846.00 1,280,187,723.00 1,052,773,398.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 337,065,845.00 245,134,071.00 206,930,653.00 232,777,506.00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 281,635,196.00 198,324,467.00 164,001,948.00 192,004,102.00
Banka Kredileri null null null null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar null null null null
Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 0.00 0.00 0.00 0.00
Uzun Vadeli Karşılıklar 54,062,164.00 45,432,142.00 41,542,229.00 39,378,917.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 54,062,164.00 45,432,142.00 41,542,229.00 39,378,917.00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,368,485.00 1,377,462.00 1,386,476.00 1,394,487.00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1,575,109,703.00 1,442,922,917.00 1,487,118,376.00 1,285,550,904.00
Ö Z K A Y N A K L A R 586,965,442.00 585,362,280.00 574,214,263.00 594,100,670.00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 586,422,093.00 584,853,042.00 573,736,920.00 593,568,743.00
Ödenmiş Sermaye 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
Sermaye Düzeltme Farkları 1,020,551.00 1,020,551.00 1,020,551.00 1,020,551.00
Geri Alınmış Paylar (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8,278,422.00 15,233,763.00 15,589,758.00 15,909,242.00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 61,439,335.00 56,295,237.00 56,983,501.00 54,272,703.00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 88,622,550.00 150,912,517.00 150,912,517.00 205,207,378.00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 138,226,791.00 76,102,614.00 76,102,614.00 77,629,340.00
Net Dönem Karı/Zararı 88,834,444.00 85,288,360.00 73,127,979.00 39,529,529.00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 543,349.00 509,238.00 477,343.00 531,927.00
TOPLAM KAYNAKLAR 2,162,075,145.00 2,028,285,197.00 2,061,332,639.00 1,879,651,574.00