Excel Export
SARKY
Dönem Orijinal Bilançoları
Dönem Dip Notları
Bilanço 2019/9 2019/6 2019/3 2018/12
V A R L I K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
DÖNEN VARLIKLAR 1,552,412,007.00 1,575,285,017.00 1,395,318,088.00 1,324,277,706.00
Nakit ve Nakit Benzerleri 87,854,265.00 86,521,201.00 77,327,376.00 64,545,928.00
Finansal Yatırımlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Alacaklar 842,059,784.00 877,484,042.00 788,367,124.00 707,262,363.00
İlişkili Taraflar Hariç Ticari Alacaklar null null null null
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1,844,637.00 2,779,602.00 2,297,925.00 1,364,750.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 840,215,147.00 874,704,440.00 786,069,199.00 705,897,613.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 72,611,145.00 72,296,646.00 59,086,415.00 35,445,289.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 72,611,145.00 72,296,646.00 59,086,415.00 35,445,289.00
Türev Araçlar 200,664.00 2,954,443.00 4,734,830.00 148,585.00
Stoklar 500,167,190.00 507,998,484.00 433,587,335.00 468,246,350.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Peşin Ödenmiş Giderler 30,978,330.00 14,772,660.00 24,427,099.00 43,137,224.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2,664,078.00 1,896,740.00 2,945,105.00 4,292,471.00
Diğer Dönen Varlıklar 15,876,551.00 11,360,801.00 4,842,804.00 1,199,496.00
ARA TOPLAM 1,552,412,007.00 1,575,285,017.00 1,395,318,088.00 1,324,277,706.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
DURAN VARLIKLAR 475,873,190.00 486,047,622.00 484,333,486.00 467,731,182.00
Finansal Yatırımlar 504,588.00 209,992.00 192,128.00 95,582.00
Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 87,031.00 49,049.00 48,343.00 47,074.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 87,031.00 49,049.00 48,343.00 47,074.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 49,220,429.00 49,209,771.00 52,172,079.00 49,118,548.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 93,060,000.00 93,060,000.00 93,060,000.00 93,060,000.00
Maddi Duran Varlıklar 308,128,608.00 315,877,617.00 317,775,808.00 305,673,713.00
Diğer Maddi Duran Varlıklar null null null null
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9,998,694.00 10,657,485.00 11,306,577.00 8,769,351.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Şerefiye 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Peşin Ödenmiş Giderler 499,057.00 330,700.00 324,700.00 2,884,707.00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler null null null null
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14,020,713.00 16,081,360.00 9,453,851.00 8,082,207.00
Diğer Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM VARLIKLAR 2,028,285,197.00 2,061,332,639.00 1,879,651,574.00 1,792,008,888.00
K A Y N A K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,197,788,846.00 1,280,187,723.00 1,052,773,398.00 1,016,181,900.00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 636,643,539.00 718,606,439.00 609,980,529.00 706,299,426.00
- Banka Kredileri null null null null
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 187,207,326.00 193,893,407.00 138,436,056.00 0.00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar null null null null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Borçlar 314,790,315.00 306,949,524.00 243,170,864.00 124,310,494.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 314,790,315.00 306,949,524.00 243,170,864.00 124,310,494.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7,507,238.00 4,788,565.00 4,280,325.00 4,220,629.00
Diğer Borçlar 4,378,709.00 8,513,220.00 5,719,277.00 6,674,648.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 286,916.00 0.00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları null null null null
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4,378,709.00 8,513,220.00 5,432,361.00 6,674,648.00
Türev Araçlar 500,300.00 2,882,479.00 0.00 1,516,431.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 32,550,652.00 23,285,774.00 32,137,023.00 16,298,862.00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2,183,154.00 11,416,105.00 6,535,932.00 778,334.00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12,027,613.00 9,765,708.00 12,452,129.00 12,268,584.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9,448,943.00 8,749,813.00 6,676,374.00 10,025,334.00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2,578,670.00 1,015,895.00 5,775,755.00 2,243,250.00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0.00 86,502.00 61,263.00 352,669.00
ARA TOPLAM 1,197,788,846.00 1,280,187,723.00 1,052,773,398.00 1,016,181,900.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 245,134,071.00 206,930,653.00 232,777,506.00 224,758,340.00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 198,324,467.00 164,001,948.00 192,004,102.00 184,046,520.00
Banka Kredileri null null null null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar null null null null
Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 0.00 0.00 0.00 0.00
Uzun Vadeli Karşılıklar 45,432,142.00 41,542,229.00 39,378,917.00 39,320,004.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 45,432,142.00 41,542,229.00 39,378,917.00 39,320,004.00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,377,462.00 1,386,476.00 1,394,487.00 1,391,816.00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1,442,922,917.00 1,487,118,376.00 1,285,550,904.00 1,240,940,240.00
Ö Z K A Y N A K L A R 585,362,280.00 574,214,263.00 594,100,670.00 551,068,648.00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 584,853,042.00 573,736,920.00 593,568,743.00 550,557,406.00
Ödenmiş Sermaye 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
Sermaye Düzeltme Farkları 1,020,551.00 1,020,551.00 1,020,551.00 1,020,551.00
Geri Alınmış Paylar (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15,233,763.00 15,589,758.00 15,909,242.00 15,340,163.00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 56,295,237.00 56,983,501.00 54,272,703.00 51,022,125.00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 150,912,517.00 150,912,517.00 205,207,378.00 88,862,693.00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 76,102,614.00 76,102,614.00 77,629,340.00 103,213,140.00
Net Dönem Karı/Zararı 85,288,360.00 73,127,979.00 39,529,529.00 91,098,734.00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 509,238.00 477,343.00 531,927.00 511,242.00
TOPLAM KAYNAKLAR 2,028,285,197.00 2,061,332,639.00 1,879,651,574.00 1,792,008,888.00