Excel Export
SARKY
Dönem Orijinal Bilançoları
Dönem Dip Notları
Bilanço 2020/3 2019/12 2019/9 2019/6
V A R L I K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
DÖNEN VARLIKLAR 1,722,052,296.00 1,669,897,169.00 1,552,412,007.00 1,575,285,017.00
Nakit ve Nakit Benzerleri 164,811,269.00 87,708,466.00 87,854,265.00 86,521,201.00
Finansal Yatırımlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Alacaklar 883,519,155.00 859,178,009.00 842,059,784.00 877,484,042.00
İlişkili Taraflar Hariç Ticari Alacaklar null null null null
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2,607,038.00 1,691,193.00 1,844,637.00 2,779,602.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 880,912,117.00 857,486,816.00 840,215,147.00 874,704,440.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 95,988,693.00 70,768,411.00 72,611,145.00 72,296,646.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 95,988,693.00 70,768,411.00 72,611,145.00 72,296,646.00
Türev Araçlar 1,624,894.00 4,105,362.00 200,664.00 2,954,443.00
Stoklar 511,095,759.00 589,867,375.00 500,167,190.00 507,998,484.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Peşin Ödenmiş Giderler 35,007,561.00 30,146,337.00 30,978,330.00 14,772,660.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 267,736.00 895,568.00 2,664,078.00 1,896,740.00
Diğer Dönen Varlıklar 29,737,229.00 27,227,641.00 15,876,551.00 11,360,801.00
ARA TOPLAM 1,722,052,296.00 1,669,897,169.00 1,552,412,007.00 1,575,285,017.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
DURAN VARLIKLAR 495,916,989.00 492,177,976.00 475,873,190.00 486,047,622.00
Finansal Yatırımlar 499,991.00 536,765.00 504,588.00 209,992.00
Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 90,718.00 88,508.00 87,031.00 49,049.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 90,718.00 88,508.00 87,031.00 49,049.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 49,797,675.00 51,568,805.00 49,220,429.00 49,209,771.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 97,865,000.00 97,865,000.00 93,060,000.00 93,060,000.00
Maddi Duran Varlıklar 331,524,138.00 322,899,319.00 308,128,608.00 315,877,617.00
Diğer Maddi Duran Varlıklar null null null null
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8,802,505.00 9,664,980.00 9,998,694.00 10,657,485.00
Türev Finansal Araçlar null null null null
- Şerefiye 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Peşin Ödenmiş Giderler 385,871.00 381,742.00 499,057.00 330,700.00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler null null null null
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6,266,225.00 8,353,112.00 14,020,713.00 16,081,360.00
Diğer Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM VARLIKLAR 2,217,969,285.00 2,162,075,145.00 2,028,285,197.00 2,061,332,639.00
K A Y N A K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,053,782,142.00 1,238,043,858.00 1,197,788,846.00 1,280,187,723.00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 524,362,311.00 655,535,049.00 636,643,539.00 718,606,439.00
- Banka Kredileri null null null null
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 119,169,245.00 209,029,681.00 187,207,326.00 193,893,407.00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar null null null null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Borçlar 335,821,295.00 301,208,148.00 314,790,315.00 306,949,524.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 335,821,295.00 301,208,148.00 314,790,315.00 306,949,524.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7,936,912.00 5,529,408.00 7,507,238.00 4,788,565.00
Diğer Borçlar 10,249,964.00 10,730,081.00 4,378,709.00 8,513,220.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları null null null null
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10,249,964.00 10,730,081.00 4,378,709.00 8,513,220.00
Türev Araçlar 8,471,731.00 0.00 500,300.00 2,882,479.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 32,653,052.00 33,741,952.00 32,550,652.00 23,285,774.00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3,520,929.00 2,601,812.00 2,183,154.00 11,416,105.00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11,434,923.00 19,667,727.00 12,027,613.00 9,765,708.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7,791,970.00 16,326,551.00 9,448,943.00 8,749,813.00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3,642,953.00 3,341,176.00 2,578,670.00 1,015,895.00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 161,780.00 0.00 0.00 86,502.00
ARA TOPLAM 1,053,782,142.00 1,238,043,858.00 1,197,788,846.00 1,280,187,723.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 550,220,149.00 337,065,845.00 245,134,071.00 206,930,653.00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 493,804,793.00 281,635,196.00 198,324,467.00 164,001,948.00
Banka Kredileri null null null null
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar null null null null
Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 0.00 0.00 0.00 0.00
Uzun Vadeli Karşılıklar 55,056,056.00 54,062,164.00 45,432,142.00 41,542,229.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 55,056,056.00 54,062,164.00 45,432,142.00 41,542,229.00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,359,300.00 1,368,485.00 1,377,462.00 1,386,476.00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1,604,002,291.00 1,575,109,703.00 1,442,922,917.00 1,487,118,376.00
Ö Z K A Y N A K L A R 613,966,994.00 586,965,442.00 585,362,280.00 574,214,263.00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 613,405,157.00 586,422,093.00 584,853,042.00 573,736,920.00
Ödenmiş Sermaye 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
Sermaye Düzeltme Farkları 1,020,551.00 1,020,551.00 1,020,551.00 1,020,551.00
Geri Alınmış Paylar (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8,332,876.00 8,278,422.00 15,233,763.00 15,589,758.00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 69,770,638.00 61,439,335.00 56,295,237.00 56,983,501.00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 88,622,550.00 88,622,550.00 150,912,517.00 150,912,517.00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 227,061,235.00 138,226,791.00 76,102,614.00 76,102,614.00
Net Dönem Karı/Zararı 18,597,307.00 88,834,444.00 85,288,360.00 73,127,979.00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 561,837.00 543,349.00 509,238.00 477,343.00
TOPLAM KAYNAKLAR 2,217,969,285.00 2,162,075,145.00 2,028,285,197.00 2,061,332,639.00