Excel Export
SARKY
Dönem Orijinal Bilançoları
Dönem Dip Notları
Gelir Tablosu 2018/9 2018/6 2018/3 2017/12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0.00 0.00 0.00 0.00
Hasılat 4,174,979,132.00 2,813,723,451.00 1,386,591,539.00 4,349,760,480.00
Satışların Maliyeti (-) -3,927,476,738.00 -2,682,861,165.00 -1,324,063,386.00 -4,130,011,725.00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 247,502,394.00 130,862,286.00 62,528,153.00 219,748,755.00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.00 0.00 0.00 0.00
BRÜT KAR/ZARAR 247,502,394.00 130,862,286.00 62,528,153.00 219,748,755.00
Genel Yönetim Giderleri (-) -38,166,152.00 -24,810,151.00 -12,710,349.00 -48,986,004.00
Pazarlama Giderleri (-) -16,501,994.00 -10,821,905.00 -5,287,809.00 -18,400,494.00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1,546,582.00 -996,423.00 -497,326.00 -1,940,285.00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 268,296,940.00 49,494,819.00 10,530,274.00 123,710,149.00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -145,638,564.00 -15,958,332.00 -12,846,623.00 -152,874,320.00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 313,946,042.00 127,770,294.00 41,716,320.00 121,257,801.00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 304,446.00 0.00 332,229.00 28,194,347.00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -285,055.00 -44,435.00 0.00 0.00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 11,466,947.00 6,557,616.00 2,732,303.00 2,372,197.00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 325,432,380.00 134,283,475.00 44,780,852.00 151,824,345.00
Finansman Gelirleri (+) null null null null
Finansman gelirleri 469,781,507.00 285,710,409.00 75,011,196.00 284,801,255.00
Finansman Gelirleri (-) null null null null
Finansman Giderleri (-) -651,955,299.00 -339,397,669.00 -88,707,264.00 -322,268,083.00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 143,258,588.00 80,596,215.00 31,084,784.00 114,357,517.00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -40,889,958.00 -24,572,129.00 -9,525,769.00 -26,155,555.00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -36,656,900.00 -20,442,124.00 -5,046,140.00 -22,354,160.00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4,233,058.00 -4,130,005.00 -4,479,629.00 -3,801,395.00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 102,368,630.00 56,024,086.00 21,559,015.00 88,201,962.00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0.00 0.00 0.00 0.00
DÖNEM KARI/ZARARI 102,368,630.00 56,024,086.00 21,559,015.00 88,201,962.00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0.00 0.00 0.00 0.00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 85,125.00 36,542.00 16,276.00 313,040.00
- Ana Ortaklık Payları 102,283,505.00 55,987,544.00 21,542,739.00 87,888,922.00
Pay Başına Kazanç 0.00 0.00 0.00 0.00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0.01 0.00 0.00 0.00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0.00 0.00 0.00 0.00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0.00 0.00 0.00 0.00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0.00 0.00 0.00 0.00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0.00 0.00 0.00 0.00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0.00 0.00 0.00 0.00
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar null null null null
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Fonu null null null null
Vergi Etkisi null null null null
Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonu null null null null
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0.00 0.00 0.00 0.00
Vergi Etkisi null null null null
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Vergi Etkisi null null null null
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
Vergi Etkisi null null null null
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar null null null null
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0.00 0.00 0.00 0.00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0.00 0.00 0.00 0.00
Vergi Etkisi null null null null
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar null null null null
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0.00 0.00 0.00 0.00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0.00 0.00 0.00 0.00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0.00 0.00 0.00 0.00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0.00 0.00 0.00 0.00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0.00 0.00 0.00 0.00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0.00 0.00 0.00 0.00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Ana Ortaklık Payları 0.00 0.00 0.00 0.00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0.00 0.00 0.00 0.00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0.00 0.00 0.00 0.00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0.00 0.00 0.00 0.00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Cari Vergi Karşılığı 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0.00 0.00 0.00 0.00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0.00 0.00 0.00 0.00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0.00 0.00 0.00 0.00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.00 0.00 0.00 0.00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.00 0.00 0.00 0.00