Excel Export
TKNSA
Bilanço 2018/3 2017/12 2017/9 2017/6
V A R L I K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
DÖNEN VARLIKLAR 577,857,000.00 554,759,000.00 541,015,000.00 575,205,000.00
Nakit ve Nakit Benzerleri 20,731,000.00 72,703,000.00 30,261,000.00 14,661,000.00
Finansal Yatırımlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Alacaklar 63,997,000.00 56,128,000.00 51,557,000.00 89,495,000.00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar null null null null
- Diğer ticari alacaklar null null null null
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3,445,000.00 2,610,000.00 1,479,000.00 2,046,000.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 60,552,000.00 53,518,000.00 50,078,000.00 87,449,000.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Araçlar 11,000.00 0.00 0.00 0.00
Stoklar 478,409,000.00 418,496,000.00 446,076,000.00 457,091,000.00
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Peşin Ödenmiş Giderler 11,403,000.00 5,618,000.00 9,696,000.00 9,306,000.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev araçlar null null null null
Diğer Dönen Varlıklar 3,306,000.00 1,814,000.00 3,425,000.00 4,652,000.00
ARA TOPLAM 577,857,000.00 554,759,000.00 541,015,000.00 575,205,000.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
DURAN VARLIKLAR 173,128,000.00 172,049,000.00 174,739,000.00 178,158,000.00
Finansal Yatırımlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Alacaklar 515,000.00 501,000.00 501,000.00 498,000.00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili taraflara ticari borçlar null null null null
- Diğer ticari borçlar null null null null
Canlı Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10,196,000.00 10,196,000.00 10,052,000.00 10,100,000.00
Maddi Duran Varlıklar 84,800,000.00 84,921,000.00 91,205,000.00 92,512,000.00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24,326,000.00 24,184,000.00 21,017,000.00 20,787,000.00
- Şerefiye 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar null null null null
Peşin Ödenmiş Giderler 397,000.00 432,000.00 482,000.00 526,000.00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 52,894,000.00 51,815,000.00 51,482,000.00 53,735,000.00
Diğer Duran Varlıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM VARLIKLAR 750,985,000.00 726,808,000.00 715,754,000.00 753,363,000.00
K A Y N A K L A R 0.00 0.00 0.00 0.00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 791,415,000.00 763,615,000.00 754,411,000.00 800,957,000.00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 208,500,000.00 0.00 24,600,000.00 124,400,000.00
- Banka Kredileri null null null null
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Borçlar 521,964,000.00 674,944,000.00 651,799,000.00 590,367,000.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 959,000.00 3,296,000.00 448,000.00 442,000.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 521,005,000.00 671,648,000.00 651,351,000.00 589,925,000.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8,208,000.00 16,877,000.00 19,362,000.00 10,876,000.00
Diğer Borçlar 1,518,000.00 1,456,000.00 1,505,000.00 1,242,000.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1,518,000.00 1,456,000.00 1,505,000.00 1,242,000.00
Sermaye Düzeltmesi Farkları null null null null
Türev Araçlar 0.00 304,000.00 0.00 69,000.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 19,246,000.00 17,660,000.00 17,046,000.00 25,573,000.00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Yedekler null null null null
Kısa Vadeli Karşılıklar 18,624,000.00 22,887,000.00 22,934,000.00 23,326,000.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5,593,000.00 10,229,000.00 6,137,000.00 6,861,000.00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13,031,000.00 12,658,000.00 16,797,000.00 16,465,000.00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13,355,000.00 29,487,000.00 17,165,000.00 25,104,000.00
ARA TOPLAM 791,415,000.00 763,615,000.00 754,411,000.00 800,957,000.00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7,030,000.00 6,566,000.00 5,588,000.00 5,299,000.00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Türev Araçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Gelirler 0.00 0.00 0.00 0.00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7,030,000.00 6,566,000.00 5,588,000.00 5,299,000.00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7,030,000.00 6,566,000.00 5,588,000.00 5,299,000.00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0.00 0.00 0.00 0.00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 798,445,000.00 770,181,000.00 759,999,000.00 806,256,000.00
Ö Z K A Y N A K L A R -47,460,000.00 -43,373,000.00 -44,245,000.00 -52,893,000.00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -47,460,000.00 -43,373,000.00 -44,245,000.00 -52,893,000.00
Ödenmiş Sermaye 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
Sermaye Düzeltme Farkları 6,628,000.00 6,628,000.00 6,628,000.00 6,628,000.00
Diğer Yedekler null null null null
Geri Alınmış Paylar (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer yedekler null null null null
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0.00 0.00 0.00 0.00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0.00 0.00 0.00 0.00
Diğer Yedekler null null null null
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19,346,000.00 19,341,000.00 20,135,000.00 20,135,000.00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19,346,000.00 19,341,000.00 20,135,000.00 20,135,000.00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2,562,000.00 -2,567,000.00 -1,773,000.00 -1,773,000.00
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları null null null null
-Tanımlanmış Fayda Planları, Yeniden Ölçüm Kayıpları null null null null
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11,000.00 -237,000.00 0.00 -55,000.00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 11,000.00 -237,000.00 0.00 -55,000.00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0.00 0.00 0.00 0.00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0.00 0.00 0.00 0.00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8,704,000.00 8,704,000.00 8,704,000.00 8,704,000.00
Diğer Yedekler null null null null
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler null null null null
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -187,812,000.00 -207,380,000.00 -207,380,000.00 -207,380,000.00
Net Dönem Karı/Zararı -4,340,000.00 19,568,000.00 17,665,000.00 9,072,000.00
Diğer Yedekler 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0.00 0.00 0.00 0.00
TOPLAM KAYNAKLAR 750,985,000.00 726,808,000.00 715,754,000.00 753,363,000.00