Yenile  Kapat
   İlişkili Haberler - BSHEV
26/02/2014  17:35 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
26/02/2014  16:16 ***BSHEV***BORSA ?STANBUL A.?.( Endeks ?irketlerinde De?i?iklik )
26/02/2014  13:51 ***BSHEV***BORSA ?STANBUL A.?.( Paylar?n Borsa Kotundan ve Pazarlar?ndan Ç?kar?lmas? )
25/02/2014  09:28 ***BSHEV***BORSA ?STANBUL A.?.( Paylar?n Borsa Kotundan ve Pazarlar?ndan Ç?kar?lmas? )
24/02/2014  13:34 ***BSHEV***BORSA ?STANBUL A.?.( Paylar?n Borsa Kotundan ve Pazarlar?ndan Ç?kar?lmas? )
21/02/2014  10:11 ***BSHEV***BORSA ?STANBUL A.?.( Paylar?n Borsa Kotundan ve Pazarlar?ndan Ç?kar?lmas? )
20/02/2014  11:18 ***BSHEV***BORSA ?STANBUL A.?.( Paylar?n Borsa Kotundan ve Pazarlar?ndan Ç?kar?lmas? )
20/02/2014  06:27 BSH Ev Aletleri, 26 ?ubat itibariyle Borsa kotundan ç?kar?lacak
19/02/2014  18:02 ***BSHEV***BORSA ?STANBUL A.?.( Paylar?n Borsa Kotundan ve Pazarlar?ndan Ç?kar?lmas? )
18/02/2014  17:00 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
14/02/2014  18:06 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
13/02/2014  18:13 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
13/02/2014  15:40 *BSH EV ALETLER?'N?N VERG? DA?RES?NE SUNDU?U TABLODA 2013 YILI DÖNEM NET KARI 234.005.224 TL
13/02/2014  15:39 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
12/02/2014  18:01 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
12/02/2014  17:44 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
12/02/2014  17:37 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Finansal Tablo ve/veya Dipnot De?i?ikli?i )
11/02/2014  18:07 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
10/02/2014  18:15 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
07/02/2014  18:01 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
06/02/2014  17:55 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
05/02/2014  17:59 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
05/02/2014  10:42 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
04/02/2014  17:51 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
04/02/2014  08:47 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
03/02/2014  20:27 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
30/01/2014  17:25 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Pay Al?m Teklifi Bilgi Formu )
28/01/2014  11:48 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Özel Durum Aç?klamas? (Genel) )
28/01/2014  06:35 SPK, BSH Ev Aletleri'nin borsa kotundan ç?kar?lmas? için belirlenen pay al?m teklifi bilgi formunu onaylad?
10/01/2014  17:18 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( ?GBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel )
10/01/2014  17:18 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( ?GBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri )
06/01/2014  14:42 BASIN BÜLTEN?-BSH Ev Aletleri'nin yeni Finans'tan Sorumlu ?cra Kurulu Üyesi Haluk Kaya oldu
02/01/2014  06:42 Pay Piyasas? ve Geli?en ??letmeler Piyasas?nda paylar? i?lem gören ?irketlere ait A,B,C, grubu de?i?iklikleri belirlendi-1
31/12/2013  19:28 ***ATAGY* *ATPET* *ATSYH* *BAKAN* *BEYAZ* *BOYNR* *BSHEV* *COSMO* *DENTA* *ETILR* *IZTAR* *KUYAS* *OZBAL* *PIMAS* *RODRG* *SANEL* *SEKUR* *TBORG* *TMPOL*
30/12/2013  15:13 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Özel Durum Aç?klamas? (Güncelleme) )
19/12/2013  14:39 *BSH EV ALETLER?'NE 2008-2009-2010-2011 MAL? YILLARI ?LE ?LG?L? 106,4 M?LYON TL VERG? ASLI VE VERG? Z?YAI CEZASI TEBL?? ED?LD?
19/12/2013  14:36 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Özel Durum Aç?klamas? (Genel) )
17/12/2013  16:36 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Özel Durum Aç?klamas? (Genel) )
16/12/2013  06:38 TABLO-Kas?mda Dahilde ??leme ?zin Belgesi Alan Borsa ?stanbul ?irketleri(1)
10/12/2013  15:34 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Özel Durum Aç?klamas? (Genel) )
14/11/2013  13:57 *BSH EV ALETLER?'N?N VERG? DA?RES?NE SUNULAN TABLODA 2013 YILI 9 AYLIK DÖNEM NET KARI 193.098.912 TL
14/11/2013  13:56 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
11/11/2013  12:24 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Özel Durum Aç?klamas? (Genel) )
04/11/2013  17:08 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Genel Kurul Toplant?s? Sonucu )
04/11/2013  09:29 RAPOR-Piyasalarda Geli?meler/Beklentiler(Ceros Menkul De?erler)
31/10/2013  06:23 *BSH EV ALETLER?'N?N 2013 YILI 9 AYLIK KONSOL?DE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 203.449.548 TL
30/10/2013  18:55 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Sorumluluk Beyan? )
30/10/2013  18:54 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Faaliyet Raporu )
30/10/2013  18:47 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Finansal Tablo Dipnot Aç?klamalar? )
30/10/2013  18:47 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Özkaynak De?i?im Tablosu )