Yenile  Kapat
   İlişkili Haberler - BSHEV
26/02/2014  17:35 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
26/02/2014  16:16 ***BSHEV***BORSA ?STANBUL A.?.( Endeks ?irketlerinde De?i?iklik )
26/02/2014  13:51 ***BSHEV***BORSA ?STANBUL A.?.( Paylar?n Borsa Kotundan ve Pazarlar?ndan Ç?kar?lmas? )
25/02/2014  09:28 ***BSHEV***BORSA ?STANBUL A.?.( Paylar?n Borsa Kotundan ve Pazarlar?ndan Ç?kar?lmas? )
24/02/2014  13:34 ***BSHEV***BORSA ?STANBUL A.?.( Paylar?n Borsa Kotundan ve Pazarlar?ndan Ç?kar?lmas? )
21/02/2014  10:11 ***BSHEV***BORSA ?STANBUL A.?.( Paylar?n Borsa Kotundan ve Pazarlar?ndan Ç?kar?lmas? )
20/02/2014  11:18 ***BSHEV***BORSA ?STANBUL A.?.( Paylar?n Borsa Kotundan ve Pazarlar?ndan Ç?kar?lmas? )
20/02/2014  06:27 BSH Ev Aletleri, 26 ?ubat itibariyle Borsa kotundan ç?kar?lacak
19/02/2014  18:02 ***BSHEV***BORSA ?STANBUL A.?.( Paylar?n Borsa Kotundan ve Pazarlar?ndan Ç?kar?lmas? )
18/02/2014  17:00 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
14/02/2014  18:06 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
13/02/2014  18:13 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
13/02/2014  15:40 *BSH EV ALETLER?'N?N VERG? DA?RES?NE SUNDU?U TABLODA 2013 YILI DÖNEM NET KARI 234.005.224 TL
13/02/2014  15:39 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
12/02/2014  18:01 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
12/02/2014  17:44 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
12/02/2014  17:37 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Finansal Tablo ve/veya Dipnot De?i?ikli?i )
11/02/2014  18:07 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
10/02/2014  18:15 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
07/02/2014  18:01 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
06/02/2014  17:55 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
05/02/2014  17:59 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
05/02/2014  10:42 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
04/02/2014  17:51 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
04/02/2014  08:47 ***GEDIK* *BSHEV***GED?K YATIRIM MENKUL DE?ERLER A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
03/02/2014  20:27 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Pay Al?m Teklifi Yoluyla Pay Toplanmas?na ?li?kin Bildirim )
30/01/2014  17:25 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Pay Al?m Teklifi Bilgi Formu )
28/01/2014  11:48 ***BSHEV***BSH EV ALETLER? SANAY? VE T?CARET A.?.( Özel Durum Aç?klamas? (Genel) )
28/01/2014  06:35 SPK, BSH Ev Aletleri'nin borsa kotundan ç?kar?lmas? için belirlenen pay al?m teklifi bilgi formunu onaylad?