Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
10.12.2018 02:50 *** Ιαπωνία Οκτώβριος Ισοζύγιο Τρέχων Λογαριασμού (Yen) 1,211T 1,334T
10.12.2018 02:50 *** Ιαπωνία Οκτώβριος 1,310T 1,822T
10.12.2018 02:50 *** Ιαπωνία Οκτώβριος -321,7MLR 323,3MLR
10.12.2018 02:50 *** Ιαπωνία ΑΕΠ(Τελικό) -%0,5 -%0,6 -%0,3