Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
21.11.2017 07:30 * Ιαπωνία Σεπτέμβριος -%0,4 %0,1
21.11.2017 07:30 * Ιαπωνία Σεπτέμβριος %1,7
21.11.2017 08:00 * Ιαπωνία Οκτώβριος -%6,8
21.11.2017 08:00 * Ιαπωνία Οκτώβριος -%0,3