Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
16.08.2018 02:50 * Ιαπωνία Εβδομαδιαίος -58,9MLR -661,5MLR
16.08.2018 02:50 * Ιαπωνία Εβδομαδιαίος -107,1MLR -225,2MLR
16.08.2018 02:50 * Ιαπωνία Εβδομαδιαίος 181,7MLR 505,0MLR
16.08.2018 02:50 * Ιαπωνία Εβδομαδιαίος 123,9MLR 1,171T