Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
25.06.2018 08:00 ** Ιαπωνία Απρίλιος 105,6
25.06.2018 08:00 ** Ιαπωνία Απρίλιος 116,9
25.06.2018 08:00 ** Ιαπωνία Απρίλιος 117,7
25.06.2018 09:00 * Γερμανία Απρίλιος -%15,1