Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
25.09.2017 15:30 * ΗΠΑ Αύγουστος Δείκτης Εθνικής Δραστηριότητας Chicago FED -0,01
25.09.2017 15:30 * ΗΠΑ Αύγουστος -0,05
25.09.2017 16:00 ** Κίνα Αύγουστος %0,9
25.09.2017 16:00 ** Κίνα Αύγουστος %0,8