Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
18.10.2018 02:50 * Ιαπωνία Εβδομαδιαίος 52,6MLR 1,578T
18.10.2018 02:50 * Ιαπωνία Εβδομαδιαίος -179,0MLR 633,3MLR
18.10.2018 02:50 * Ιαπωνία Εβδομαδιαίος 81,8MLR 189,5MLR
18.10.2018 02:50 * Ιαπωνία Εβδομαδιαίος 1,017T 200,5MLR