Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
18.02.2019 02:50 ** Ιαπωνία Δεκέμβριος %0,0
18.02.2019 02:50 ** Ιαπωνία Δεκέμβριος %0,8
18.02.2019 03:00 * Αγγλία Ιανουάριος -%1,0
18.02.2019 03:00 * Αγγλία Ιανουάριος %0,5