Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
27.07.2017 23:30 * ΗΠΑ Εβδομαδιαίος 3,538T
27.07.2017 23:30 * ΗΠΑ Εβδομαδιαίος 13,551T