Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
23.06.2017 09:00 * Γερμανία Απρίλιος -%0,5
23.06.2017 09:00 * Μάϊος 202.931
23.06.2017 09:00 * Μάϊος 195.604
23.06.2017 09:00 * Μάϊος 175.559