Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
27.04.2017 12:05 * Σουηδία Απρίλιος -%1,0657
27.04.2017 12:30 *** Βέλγιο Απρίλιος %0,23
27.04.2017 12:30 *** Βέλγιο Απρίλιος %2,28
27.04.2017 12:30 * Ουγγαρία Απρίλιος %1,03