[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ADANA, ADBGR, ADNAC, ASLAN, BOLUC, MRDIN, UNYEC]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MerkeziKayitKurulusuASAnnouncementAbstract|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. A, B ve C Grubu (ISIN: TRAADANA91F0, TRAADBGR91F6, TRAADNAC91F6) , Aslan Çimento A.Ş. (ISIN : TRAASLAN92F3), Bolu Çimento Sanayii A.Ş. (ISIN : TRABOLUC91F3) ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (ISIN : TRAUNYEC91F2); Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. –Eski ünvanı Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.- (ISIN: TRAMRDIN91F2).) ile devir olarak birleşim işlemi Borsa İstanbul'da 21/05/2020 tarihinde gerçekleşmiştir.

Kuruluşumuz nezdinde kaydi payların birleşme işlemleri, 20/05/2020 tarihinde gerçekleştirilen Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin alım/satım işlemlerinin takas süreci sebebiyle, 23/05/2020 tarihinde  gerçekleştirilmiştir.

    

Merkezi Kaydi Sistem(MKS) uygulamasında, birleşme oranları aşağıdaki tabloda yer alan oranlar karşılığında, Mardin Çimento (Yeni Ünvanı Oyak Çimento Fabrikaları) kaydi payı ödemesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.


DEVROLAN ŞİRKET ISIN KOD
DEVRALAN ŞİRKET ISIN KOD

PAY BİRLEŞİM ORANI

(1 adet hisseye karşılık verilecek adet miktarı)

TRAADANA91F0
TRAMRDIN91F2
2,0811030410 
TRAADBGR91F6
TRAMRDIN91F2
1,4744865900 
TRAADNAC91F6
TRAMRDIN91F2
0,2979510671 
TRAASLAN92F3
TRAMRDIN91F2
6,1654557437 
TRABOLUC91F3
TRAMRDIN91F2
0,9599290171 
TRAUNYEC91F2
TRAMRDIN91F2
1,0674890831