İletişim Bilgileri
İnternet Adresi
www.lorasholding.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@lorasholding.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Hasan ÖZÜLKÜ
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
0 332 236 95 60 - 0.332.221 39 99
yatirimciiliskileri@lorasholding.com
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
207802