Özet Bilgi
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışının tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.01.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
300.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024
51.000.000
102.000.000
200,00000
1
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024
Nâma
A Grubu, TSPO1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTRBZ00034
0
B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016
49.000.000
98.000.000
200,00000
1
B Grubu
B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016
Hamiline
B Grubu, TSPOR(RÜÇHAN), TRRTRBZ00042
68.609.647,5
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
100.000.000
200.000.000,000
200,00000
68.609.647,500
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
18.02.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
04.03.2019
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
23.01.2019
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
14.02.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
20.02.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
19.02.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 05.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 68.609.647,5 TL nominal değerli payların 6-7 Mart 2019 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulacağını duyurmuştuk.

Yeni pay alma haklarının kullanım süresi içerisinde 29.390.353 adet paya karşılık 29.390.352,50 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde 5.000.278 adet paya karşılık 5.000.279,16.-TL olmak üzere toplam 34.390.631,66 .-TL tutarında ve A Grubu (İşlem görmeyen İmtiyazlı) 102.000.000 adet paya karşılık 102.000.000.-TL tutarında olmak üzere toplam 136.390.631,66 TL fon girişi sağlanmıştır.

Nakden (bedelli) sermaye artışının tamamlanabilmesi ile ilgili onaylar için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılacaktır.

Kullanılmayan paylar 6 iş günü içerisinde iptal edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.