Özet Bilgi
İptal edilen payların iptal tarihi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.01.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
236.390.631
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024
51.000.000
102.000.000
200,00000
1
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024
Nâma
A Grubu, TSPO1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTRBZ00034
0
B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016
49.000.000
98.000.000
200,00000
1
B Grubu
B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016
Hamiline
B Grubu, TSPOR(RÜÇHAN), TRRTRBZ00042
68.609.647,5
63.609.369
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
100.000.000
200.000.000,000
200,00000
68.609.647,500
63.609.369,000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
18.02.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
04.03.2019
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
23.01.2019
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
14.02.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
20.02.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
19.02.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Satılamayan Payların İptal Tarihi
12.03.2019
Ek Açıklamalar

Şirketimizin gerçekleştirmiş olduğu bedelli sermaye artırımı sonrasında iptal edilen paylar 63.609.369 adet olmuştur.

Nakden (bedelli) sermaye artışının tamamlanabilmesi ile ilgili onaylar için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.