Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
TRABZONSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
153000000
TRY
64,72
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1,00
TRY
153000000
TRY
64,72
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (A) GRUBU PAY SAHİBİNİN GÖSTERECEĞİ ADAYLAR ARASINDAN SEÇİLİR.
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1,00
TRY
83390631
TRY
35,28
İşlem Görüyor