Özet Bilgi
Trabzonspor İsim Hakkının ve Markalarının tüm alanlardaki kullanım haklarının, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den devralınması hususu hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
Lisans Kullanım Hakkı Devir Sözleşmesi imzalanması
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.04.2019
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu
Var.
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016
0,93
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 22.04.2019 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak

1) Şirketimizin 31/05/2035 tarihine kadar kullanımında olan Trabzonspor İsim Hakkının ve Markalarının tüm alanlardaki kullanım haklarının, "Lisans Hakları Sözleşmesinin" bitim tarihi olan, 31/05/2035 tarihinden itibaren başlamak üzere 15 yıl süreyle kullanılması konusunda; HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılan değerleme sonucunda bulunan 52.178.753 € (Elli İki Milyon Yüz Yetmiş Sekiz Bin Yedi Yüz Elli Üç AVRO) ve İtimat Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılan değerleme sonucunda bulunan 50.544.109€ (Elli Milyon Beş Yüz Kırk Dört Bin Yüz Dokuz AVRO)'nin ortalaması alınarak 51.361.431€ (Elli Bir Milyon Üç Yüz Altmış Bir Bin Dört Yüz Otuz Bir AVRO)'luk çıkan değer üzerinden yapılan pazarlıklar neticesinde %11 oranında indirim sağlanarak 45.711.673€ (Kırk Beş Milyon Yedi Yüz On Bir Bin Altı Yüz Yetmiş Üç AVRO) bedel üzerinden Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den devralınmasına,

2) Belirlenen bu değerin TL dönüşüm kuru olarak 6.50TL kabul edilerek, 15 yıllık lisans hakkı devir bedelinin 297.125.875TL (İki Yüz Doksan Yedi Milyon Yüz Yirmi Beş Bin Sekiz Yüz Yetmiş Beş Türk Lirası) olarak kabul edilmesine,

3) Bu nedenle, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile, devir şart ve esaslarının belirlenmesi amacıyla bir Lisans Kullanım Hakkı Devir Sözleşmesinin hazırlanmasına,

4) Satın alma işlemi sonucunda ortaya çıkan borcun Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den olan alacağımızdan mahsup edilmek suretiyle ödenmesine,

5) Söz konusu işlem, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) 5. Maddesinin (e) bendi kapsamında olduğundan, yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına ve aynı Tebliğin (II-23.1) 10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca hesaplanan, 0,93TL (Doksanüç Kuruş) pay fiyatından ayrılma hakkının kullandırılmasına,

Karar vermiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. TRABZONSPOR LİSANS HAKLARI DEĞERLEME RAPORU-ÖZET.pdf
EK: 2
Trabzonspor Lisans Kiralama Söz. Hak. Değ. Raporu-İtimat Bağımsız Denetim A.Ş..pdf