Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
22.04.2019
Genel Kurul Tarihi
21.05.2019
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.05.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
TRABZON
İlçe
ORTAHİSAR
Adres
Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan işlem, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'i (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, a) 4 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 0,93TL (Doksanüç Kuruş) bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu; b).................................GÜNDEM MADDESİNİN TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR...
4 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren; Şirketimizin 31/05/2035 tarihine kadar kullanımında olan "Trabzonspor" İsim Hakkının ve Markalarının tüm alanlardaki kullanım haklarının, "Lisans Hakları Sözleşmesinin" bitim tarihi olan, 31/05/2035 tarihinden itibaren başlamak üzere 15 yıl süreyle daha kullanılmasının Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den devralınması hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması,
5 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Sportif Olağanüstü GK ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Bilgilendirme Dökümanı olağanüstü genel kurul 22042019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ilan edilen gündemle; 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 15:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla.