[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

26/5/2022 tarihli ve 5615 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü bünyesinde tarife pozisyonu (GTP) 17.01 olan ithal şekeri için açılan 400.000 ton şeker tarife kontenjanı için yapmış olduğumuz ithal şeker başvurumuz olumlu karşılanmış olup 15/10/2022 tarihine kadar geçerli olacak 2.160.516 kg'lık ithal belgesi düzenlenmiştir. 

  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.