[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_TerminationOfAnAgreementAbstract|
Sözleşme Feshi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NameSurnameOfFootballerWhoseAgreementWasTerminated|
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Anders Trondsen
oda_ThePartyTerminatedTheAgreement|
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
oda_TerminationDate|
Fesih Tarihi
-
oda_TerminationReason|
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
oda_RemunarationAmount|
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Açıklama metninde yer almaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.