Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
ALARK, AYES, ISBIR, KLKIM, KRSTL, TMPOL, TRCAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
ALARK
1
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
E
ALHAN HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ
2.175.000,000
AYES
2
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
E
SAİT SÜLEYMAN YOLCU
423,390
ISBIR
3
İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
E
MURAT PEKTAŞ
15.300,000
KLKIM
4
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
SENAY UĞUR
21.864,000
KRSTL
5
KRİSTAL KOLA MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
VOLKAN ERKAN
53.000,000
TMPOL
6
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
E
MUHAMMET ALMAÇ
12.151,000
TRCAS
7
TURCAS PETROL A.Ş.
E
FATMA GÜLTEN ÖZEKE
572,449
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.