Özet Bilgi
Şirket Esas Sözleşme ve Sermayesinin Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
1.000.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
2.500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024
510.003.291,96
765.004.937,940
150,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024
Nâma
A Grubu, TSPO2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTRBZ00109
B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016
489.996.708,04
734.995.062,060
150,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016
Hamiline
B Grubu, TSPOR(RÜÇHAN), TRRTRBZ00091
12.799.895,112
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
1.000.000.000
1.500.000.000,000
150,00000
12.799.895,112
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılamayan kalan paylar olması halinde, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.,'nin satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
29.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
12.02.2024
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6. ;7.
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
21.02.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
29.02.2024
SPK Başvuru Tarihi
09.01.2024
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
25.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
31.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
30.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
04.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2.500.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesi 1.500.000.000.-TL bedelli artırılarak 2.500.000.000.-TL'ye çıkarılması ve şirket esas sözleşmesinin 'Şirketin Sermayesi' başlıklı 6. ile 'Paylar' başlıklı 7. maddeleri yapılan değişikliklerle 04.03.2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Sermaye Artışı Tadil Metni.pdf