Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.03.2024
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugünkü (22/03/2024) tarihli toplantısında;

1) Şirketimizin son sermaye artırımı neticesinde çıkarılmış sermayemizin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 2.500.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 10.000.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2024-2028 yılları olarak belirlenmesine,

2) Bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesinin ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine,

3) Bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasına,

4) Yukarıdaki (2) numaralı maddenin tekemmülünü müteakip yapılacak ilk genel kurulda ana sözleşme tadilinin ortakların tasvibine sunulmasına,

Mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kayıtlı Sermaye Tavan Tadil Metni.pdf