Özet Bilgi
03.05.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
04.04.2024
Genel Kurul Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
TRABZON
İlçe
ORTAHİSAR
Adres
Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı, TRABZON
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 2.500.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 10.000.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin bu yıl dahil 5 yıl (2024-2028) yılları olarak belirlenmesi hakkında karar alınması ve alınacak bu kararla ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin, kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000.-TL'ye çıkartılması hakkında karar alınması ve bu amaçla Esas Sözleşmemizin ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayları alınmış hallerinin genel kurulun onayına sunulması,
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
03.05.2024 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
03.05.2024 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.05.2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.