Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.03.2024
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
25.03.2024
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
05.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
03.05.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yapılan 22.03.2024 tarihli KAP açıklamasında;

1) Şirketimizin son sermaye artırımı neticesinde çıkarılmış sermayemizin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 2.500.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 10.000.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2024-2028 yılları olarak belirlenmesine,
2) Bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesinin ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesinin ekteki gibi tadil edilmesine,
3) Bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasına,
4) Yukarıdaki (2) numaralı maddenin tekemmülünü müteakip yapılacak ilk genel kurulda esas sözleşme tadilinin ortakların tasvibine sunulmasına karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı kamuoyuna duyurulmuştu.
Başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-52363 nolu yazısı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı sonrasında Ticaret Bakanlığı'na onay başvurusu yapılacak olup, 03.05.2024 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kayıtlı Sermaye Tavan Tadil Metni.pdf