Özet Bilgi
Şirketimizin Genel Kurulu tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
04.04.2024
Genel Kurul Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
TRABZON
İlçe
ORTAHİSAR
Adres
Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı, TRABZON
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 2.500.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 10.000.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin bu yıl dahil 5 yıl (2024-2028) yılları olarak belirlenmesi hakkında karar alınması ve alınacak bu kararla ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin, kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000.-TL'ye çıkartılması hakkında karar alınması ve bu amaçla Esas Sözleşmemizin ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayları alınmış hallerinin genel kurulun onayına sunulması,
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
03.05.2024 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
03.05.2024 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
GÜNDEMİN 3.MADDESİ KABUL EDİLMİŞTİR.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
06.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
03.05.2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
03.05.2024 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 03 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06 Mayıs 2024 tarihinde Trabzon Ticaret Sicili Müdürlüğün'ce tescil edilmiş, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine ilana gönderilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.