ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
847,36  -0,35% 55.818.915,15 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr