ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
0,00  -100% 0 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr