ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
831,70  -1,6% 53.400.273,82 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr