ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
634,08  -0,47% 6.362.283,48 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr