ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
919,77  -0,27% 28.484.017,83 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr