ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
655,10  0,16% 26.238.704,77 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr