ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
644,24  -0,69% 710.615,16 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr