ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
772,66  -0,48% 63.158.725,77 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr