ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
771,18  -0,22% 80.344.529,78 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr