ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
541,92  0,09% 1.672.524,89 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr