Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
16.09.2019 02:01 * Αγγλία Σεπτέμβριος -%1,0
16.09.2019 02:01 * Αγγλία Σεπτέμβριος %1,2
16.09.2019 05:00 *** Κίνα Αύγουστος %0,19
16.09.2019 05:00 *** Κίνα Αύγουστος -%2,24