Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
12.04.2021 02:00 * Ιρλανδία Μάρτιος 30,9 27,0
12.04.2021 02:50 *** Ιαπωνία Μάρτιος %0,4 %0,8 %0,4
12.04.2021 02:50 *** Ιαπωνία Μάρτιος %1,1 %0,5
12.04.2021 02:50 *** Ιαπωνία Μάρτιος Τιμή Εξαγωγής (Ετήσια) %3,9 %1,8