Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
29.09.2020 02:30 *** Ιαπωνία Σεπτέμβριος -%0,4
29.09.2020 02:30 *** Ιαπωνία Σεπτέμβριος -%0,1
29.09.2020 02:30 *** Ιαπωνία Σεπτέμβριος -%0,3 -%0,3
29.09.2020 02:30 *** Ιαπωνία Σεπτέμβριος -%0,7