Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
18.02.2020 05:00 * Κίνα Εβδομαδιαίος 936,65
18.02.2020 05:00 * Κίνα Εβδομαδιαίος -%3,0
18.02.2020 06:30 * Ιαπωνία Φεβρουάριος -%0,087
18.02.2020 10:00 * Ιανουάριος 1,22MLN