Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
14.06.2021 02:00 * Ιρλανδία Μάϊος 49,3
14.06.2021 05:00 * Ιαπωνία Μάϊος %5,65
14.06.2021 05:00 * Κίνα Εβδομαδιαίος 2373,77
14.06.2021 05:00 * Κίνα Εβδομαδιαίος %3,4