Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
18.11.2019 03:01 * Αγγλία Νοέμβριος -%1,3 -%0,2
18.11.2019 03:01 * Αγγλία Νοέμβριος %0,3 %0,6
18.11.2019 07:00 * Ιαπωνία Οκτώβριος -%29,5 -%30,0
18.11.2019 09:00 *** Βραζιλία Νοέμβριος BBB- BBB-