Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
30.11.2023 02:50 * Ιαπωνία 285,9mlr
30.11.2023 02:50 * Ιαπωνία 2,5mlr
30.11.2023 02:50 * Ιαπωνία 120,5mlr
30.11.2023 02:50 * Ιαπωνία 422,6mlr