Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
22.05.2019 02:00 * Ιαπωνία Μάϊος 12 8
22.05.2019 02:00 * Ιαπωνία Μάϊος 27 24
22.05.2019 02:50 *** Ιαπωνία Απρίλιος 229,5MLR 60,4MLR 528,5MLR
22.05.2019 02:50 *** Ιαπωνία Απρίλιος 6,659T 7,201T