Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
20.01.2020 03:00 * Αγγλία Δεκέμβριος -%2,0
20.01.2020 03:00 * Αγγλία Δεκέμβριος -%2,6
20.01.2020 03:00 * Αγγλία Δεκέμβριος -%2,0
20.01.2020 03:01 * Αγγλία Ιανουάριος -%0,9