Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
18.04.2024 02:50 * Ιαπωνία 1,74t 1,764t
18.04.2024 02:50 * Ιαπωνία -1,006t 346,4mlr
18.04.2024 02:50 * Ιαπωνία 53,9mlr -301,8mlr
18.04.2024 02:50 * Ιαπωνία 50,7mlr -349,0mlr