Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
06.07.2020 05:00 * Κίνα Εβδομαδιαίος 853,90 841,83
06.07.2020 05:00 * Κίνα Εβδομαδιαίος %1,4 -%0,1
06.07.2020 09:00 *** Γερμανία Μάϊος %15,0 %10,4 -%25,8
06.07.2020 09:00 *** Γερμανία Μάϊος -%28,0 -%29,3 -%36,6