Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
03.10.2022 02:50 *** Ιαπωνία 11 9
03.10.2022 02:50 *** Ιαπωνία -3
03.10.2022 02:50 *** Ιαπωνία 0
03.10.2022 02:50 *** Ιαπωνία %18,6