Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
18.05.2022 02:00 * Ιαπωνία Μάϊος 11
18.05.2022 02:00 * Ιαπωνία Μάϊος 8
18.05.2022 02:50 *** Ιαπωνία 1ο Τρίμηνο ΑΕΠ (Προκ.) %1,1
18.05.2022 02:50 *** Ιαπωνία 1ο Τρίμηνο %0,2