Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
07.06.2023 02:50 * Ιαπωνία Μάϊος -1,409t -878,5mln
07.06.2023 02:50 * Ιαπωνία Μάϊος -%2,9 %3,9
07.06.2023 02:50 * Ιαπωνία Μάϊος -%13,8 -%1,2
07.06.2023 02:50 * Ιαπωνία Μάϊος 5,436t 6,179t