Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
26.09.2018 06:30 * Ιαπωνία Σεπτέμβριος %1,025 %0,88
26.09.2018 09:00 * Αύγουστος 162.532 247.000
26.09.2018 09:00 * Αύγουστος %7,3 %7,3
26.09.2018 09:00 *** Ρουμανία Ποσοστό Ανεργίας %4,1 %4,7