Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
31.01.2023 02:30 *** Ιαπωνία Δεκέμβριος Ποσοστό Ανεργίας %2,5 %2,5 %2,5
31.01.2023 02:30 *** Ιαπωνία Δεκέμβριος Ποσοστό Θέσεων Εργασίας/Υποψήφιους 1,36 1,35 1,35
31.01.2023 02:50 *** Ιαπωνία Δεκέμβριος %1,1 -%1,1
31.01.2023 02:50 *** Ιαπωνία Δεκέμβριος Λιανικές Πωλήσεις Μεγάλης Κλίμακας %3,6 %2,4