Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
19.11.2018 02:50 *** Ιαπωνία Οκτώβριος -449,3MLR 139,6MLR
19.11.2018 02:50 *** Ιαπωνία Οκτώβριος %8,2 -%1,2
19.11.2018 02:50 *** Ιαπωνία Οκτώβριος %19,9 %7,0
19.11.2018 02:50 *** Ιαπωνία Οκτώβριος 7,243T 6,727T