Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
03.04.2020 02:00 *** Ιρλανδία Μάρτιος 32,5 59,9
03.04.2020 02:00 *** ΗΠΑ Απρίλιος AA+ AA+
03.04.2020 02:00 *** ΗΠΑ Απρίλιος Durağan Durağan
03.04.2020 03:30 *** Ιαπωνία Μάρτιος 33,8 32,7