Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
24.07.2019 03:30 *** Ιαπωνία Ιούλιος 49,3
24.07.2019 06:00 * Ιαπωνία Εβδομαδιαίος Μετοχές Πετρελαίου 13,61MLN
24.07.2019 06:00 * Ιαπωνία Εβδομαδιαίος Χωρητικότητα Διϋλιστηρίων %84,5
24.07.2019 06:00 * Ιαπωνία Εβδομαδιαίος 1,53MLN