Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
15.07.2024 04:15 *** Κίνα Ιούλιος %2,50 %2,50
15.07.2024 04:30 ** Κίνα Ιούνιος -%0,71
15.07.2024 04:30 ** Κίνα Ιούνιος 68
15.07.2024 04:30 ** Κίνα Ιούνιος 67