Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
25.01.2021 05:00 * Κίνα Εβδομαδιαίος 1863,84
25.01.2021 05:00 * Κίνα Εβδομαδιαίος %6,3
25.01.2021 09:00 *** Φινλανδία Δεκέμβριος %0,7
25.01.2021 09:00 *** Φινλανδία Δεκέμβριος %1,3