Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
25.03.2019 07:30 * Ιαπωνία Ιανουάριος -%0,4
25.03.2019 07:30 * Ιαπωνία Ιανουάριος -%0,3
25.03.2019 10:00 *** Φινλανδία Φεβρουάριος %0,1
25.03.2019 10:00 *** Φινλανδία Φεβρουάριος %3,2