Ημέρα TSI Σπουδαιότητα Χώρα Μήνας Λίστα Συμβάντων Πρόβλεψη Πραγματική Προηγούμενος
21.01.2019 03:01 * Αγγλία Ιανουάριος -%1,5
21.01.2019 03:01 * Αγγλία Ιανουάριος %0,7
21.01.2019 05:00 *** Κίνα Δεκέμβριος %0,36
21.01.2019 05:00 *** Κίνα Δεκέμβριος %0,51