Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 778.98
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -2,23 %
 • ΩΡΑ 18:19:00

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1.21684
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,00 %
 • ΩΡΑ 23:59:59
 • ΤΙΜΗ 126.341
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,32 %
 • ΩΡΑ 23:59:58
 • ΤΙΜΗ 0.8894
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,41 %
 • ΩΡΑ 23:58:57

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 55.16
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -1,52 %
 • ΩΡΑ 23:59:58
 • ΤΙΜΗ 1854.3
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,79 %
 • ΩΡΑ 23:59:58
 • ΤΙΜΗ 25.45
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -2,00 %
 • ΩΡΑ 23:59:29

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση