Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 1217.75
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1,48 %
 • ΩΡΑ 17:19:00

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1.06478
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,13 %
 • ΩΡΑ 23:59:42
 • ΤΙΜΗ 157.979
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,41 %
 • ΩΡΑ 23:59:57
 • ΤΙΜΗ 0.8697
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,31 %
 • ΩΡΑ 23:59:43

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 92.48
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,12 %
 • ΩΡΑ 23:59:59
 • ΤΙΜΗ 1925.28
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,26 %
 • ΩΡΑ 23:59:59
 • ΤΙΜΗ 23.55
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,64 %
 • ΩΡΑ 23:59:32

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση