Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 831,70
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -1,60 %
 • ΩΡΑ 17:19:31

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1,1141
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,55 %
 • ΩΡΑ 23:59:57
 • ΤΙΜΗ 117,4360
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,43 %
 • ΩΡΑ 23:59:57
 • ΤΙΜΗ 0,9069
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,30 %
 • ΩΡΑ 23:59:57

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 59,13
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -1,32 %
 • ΩΡΑ 23:59:09
 • ΤΙΜΗ 1.527,06
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1,93 %
 • ΩΡΑ 23:59:57
 • ΤΙΜΗ 17,42
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2,17 %
 • ΩΡΑ 23:58:21

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση