Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 633,09
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1,33 %
 • ΩΡΑ 14:56:10

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1,1754
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,29 %
 • ΩΡΑ 15:11:25
 • ΤΙΜΗ 123,9720
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,28 %
 • ΩΡΑ 15:11:22
 • ΤΙΜΗ 0,9073
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,02 %
 • ΩΡΑ 15:11:24

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 41,24
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,77 %
 • ΩΡΑ 14:56:08
 • ΤΙΜΗ 1.901,04
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,81 %
 • ΩΡΑ 14:56:25
 • ΤΙΜΗ 23,84
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2,58 %
 • ΩΡΑ 14:56:06

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση