Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 847,36
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,35 %
 • ΩΡΑ 17:19:30

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1,1210
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,59 %
 • ΩΡΑ 23:59:59
 • ΤΙΜΗ 121,7020
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,44 %
 • ΩΡΑ 23:59:57
 • ΤΙΜΗ 0,8903
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,06 %
 • ΩΡΑ 23:59:56

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 62,05
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1,22 %
 • ΩΡΑ 23:58:55
 • ΤΙΜΗ 1.341,84
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,04 %
 • ΩΡΑ 23:59:58
 • ΤΙΜΗ 14,86
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,27 %
 • ΩΡΑ 23:59:30

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση