Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 900.65
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,31 %
 • ΩΡΑ 17:19:00

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1.2219
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,03 %
 • ΩΡΑ 05:07:38
 • ΤΙΜΗ 133.228
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,11 %
 • ΩΡΑ 05:07:40
 • ΤΙΜΗ 0.8614
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,00 %
 • ΩΡΑ 05:05:31

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 68.12
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,82 %
 • ΩΡΑ 04:52:40
 • ΤΙΜΗ 1868.58
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,05 %
 • ΩΡΑ 04:52:40
 • ΤΙΜΗ 28.11
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,21 %
 • ΩΡΑ 04:51:55

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση