Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 772,66
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,48 %
 • ΩΡΑ 17:19:39

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1,1153
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,00 %
 • ΩΡΑ 02:54:12
 • ΤΙΜΗ 125,1580
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,00 %
 • ΩΡΑ 02:54:14
 • ΤΙΜΗ 0,8643
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,03 %
 • ΩΡΑ 02:54:07

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 74,52
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,04 %
 • ΩΡΑ 00:59:05
 • ΤΙΜΗ 1.274,31
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,13 %
 • ΩΡΑ 02:39:16
 • ΤΙΜΗ 14,92
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,20 %
 • ΩΡΑ 02:38:43

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση