Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 0,00
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,00 %
 • ΩΡΑ 17:19:38

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1,0806
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,48 %
 • ΩΡΑ 10:20:17
 • ΤΙΜΗ 116,7710
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,30 %
 • ΩΡΑ 10:20:15
 • ΤΙΜΗ 0,8752
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,07 %
 • ΩΡΑ 10:20:12

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 29,95
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,03 %
 • ΩΡΑ 10:05:16
 • ΤΙΜΗ 1.610,48
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,20 %
 • ΩΡΑ 10:05:17
 • ΤΙΜΗ 14,49
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,21 %
 • ΩΡΑ 10:04:50

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση