Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 911.91
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,53 %
 • ΩΡΑ 18:19:00

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1.03214
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,04 %
 • ΩΡΑ 03:07:06
 • ΤΙΜΗ 143.268
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,03 %
 • ΩΡΑ 03:07:07
 • ΤΙΜΗ 0.8642
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,00 %
 • ΩΡΑ 03:07:06

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 85.59
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,42 %
 • ΩΡΑ 01:57:21
 • ΤΙΜΗ 1749.07
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,03 %
 • ΩΡΑ 02:52:09
 • ΤΙΜΗ 21.23
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,05 %
 • ΩΡΑ 02:52:09

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση