Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 1027.47
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,71 %
 • ΩΡΑ 18:19:00

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1.07111
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,11 %
 • ΩΡΑ 07:09:48
 • ΤΙΜΗ 140.651
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,11 %
 • ΩΡΑ 07:09:48
 • ΤΙΜΗ 0.8742
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,11 %
 • ΩΡΑ 07:09:28

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 73.06
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,80 %
 • ΩΡΑ 06:54:32
 • ΤΙΜΗ 1984.3
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,28 %
 • ΩΡΑ 06:54:42
 • ΤΙΜΗ 22.57
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,09 %
 • ΩΡΑ 06:54:33

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση