Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 0,00
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,00 %
 • ΩΡΑ 17:19:36

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1,1166
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,30 %
 • ΩΡΑ 10:31:51
 • ΤΙΜΗ 122,4110
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,57 %
 • ΩΡΑ 10:31:49
 • ΤΙΜΗ 0,8312
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -1,66 %
 • ΩΡΑ 10:31:26

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 64,64
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,69 %
 • ΩΡΑ 10:16:37
 • ΤΙΜΗ 1.467,48
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,17 %
 • ΩΡΑ 10:16:51
 • ΤΙΜΗ 16,87
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,53 %
 • ΩΡΑ 10:16:29

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση