Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 867.8
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,98 %
 • ΩΡΑ 17:19:00

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1.0547
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,03 %
 • ΩΡΑ 02:36:51
 • ΤΙΜΗ 136.567
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,06 %
 • ΩΡΑ 02:36:50
 • ΤΙΜΗ 0.8446
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,01 %
 • ΩΡΑ 02:35:42

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 113.19
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,12 %
 • ΩΡΑ 01:00:02
 • ΤΙΜΗ 1813.68
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,08 %
 • ΩΡΑ 02:21:54
 • ΤΙΜΗ 21.62
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,05 %
 • ΩΡΑ 02:18:21

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση