Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 0,00
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,00 %
 • ΩΡΑ 17:19:35

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1,1420
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,28 %
 • ΩΡΑ 11:23:36
 • ΤΙΜΗ 128,6590
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,39 %
 • ΩΡΑ 11:23:31
 • ΤΙΜΗ 0,8972
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,09 %
 • ΩΡΑ 11:23:32

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 62,12
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,73 %
 • ΩΡΑ 11:08:36
 • ΤΙΜΗ 1.248,56
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,00 %
 • ΩΡΑ 11:08:36
 • ΤΙΜΗ 14,60
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,14 %
 • ΩΡΑ 11:08:25

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση