Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 655,79
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,42 %
 • ΩΡΑ 17:19:36

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1,1306
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,55 %
 • ΩΡΑ 22:51:17
 • ΤΙΜΗ 121,3930
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,42 %
 • ΩΡΑ 22:51:15
 • ΤΙΜΗ 0,9051
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,48 %
 • ΩΡΑ 22:50:38

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 43,01
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,68 %
 • ΩΡΑ 22:35:29
 • ΤΙΜΗ 1.785,91
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,61 %
 • ΩΡΑ 22:36:16
 • ΤΙΜΗ 18,29
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1,61 %
 • ΩΡΑ 22:34:42

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση