Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 1381.07
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1,14 %
 • ΩΡΑ 17:19:42

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1.0645
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,26 %
 • ΩΡΑ 22:50:26
 • ΤΙΜΗ 164.585
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,11 %
 • ΩΡΑ 22:50:26
 • ΤΙΜΗ 0.8556
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,15 %
 • ΩΡΑ 22:48:58

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 86.79
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,28 %
 • ΩΡΑ 22:35:25
 • ΤΙΜΗ 2379.42
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,82 %
 • ΩΡΑ 22:35:24
 • ΤΙΜΗ 28.27
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,25 %
 • ΩΡΑ 22:33:59

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση