Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 655,10
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,16 %
 • ΩΡΑ 17:19:35

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1,1300
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,07 %
 • ΩΡΑ 23:59:57
 • ΤΙΜΗ 124,7520
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,04 %
 • ΩΡΑ 23:59:51
 • ΤΙΜΗ 0,8766
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,70 %
 • ΩΡΑ 23:59:51

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 66,31
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2,69 %
 • ΩΡΑ 00:59:07
 • ΤΙΜΗ 1.321,02
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,63 %
 • ΩΡΑ 23:59:58
 • ΤΙΜΗ 15,79
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1,09 %
 • ΩΡΑ 23:59:52

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση