Βασικοί Δείκτες Αγοράς
 • ΤΙΜΗ 873,50
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,73 %
 • ΩΡΑ 17:19:38

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση

 • ΤΙΜΗ 1,1137
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,12 %
 • ΩΡΑ 19:06:54
 • ΤΙΜΗ 120,9210
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,16 %
 • ΩΡΑ 19:06:55
 • ΤΙΜΗ 0,8600
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,03 %
 • ΩΡΑ 19:06:55

Οι τιμές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

 • ΤΙΜΗ 59,70
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1,25 %
 • ΩΡΑ 18:51:53
 • ΤΙΜΗ 1.483,50
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,07 %
 • ΩΡΑ 18:51:54
 • ΤΙΜΗ 17,44
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,63 %
 • ΩΡΑ 18:51:05

Οι τιμές εμφανίζονται με καθυστέρηση