Σύμβολo : ΔΑΠ

2989.1100

Διαφορά : -21,15
Μεταβολή % : -0,70 17:19:30
Όγκος Τζίρος
208.255,00 1.432.658,49
Άνοιγμα : 3.040,72
Χαμηλό : 2.928,70
Υψηλό : 3.040,72
Διακύμανση ημέρας : 3.040,72 - 2.928,70
Υψηλό εβδομάδας : 3.154,56
Υψηλό μήνα : 20.190.110,00
Υψηλό έτους : 2.928,70
Χαμηλό εβδομάδας : 2.928,70
Χαμηλό μήνα : 20.190.118,00
Χαμηλό έτους : 3.020,04
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr