Σύμβολo : ΔΑΠ

5091.5100

Διαφορά : -35,33
Μεταβολή % : -0,69 17:19:44
Όγκος Τζίρος
136.172,00 879.684,23
Άνοιγμα : 5.189,81
Χαμηλό : 5.089,44
Υψηλό : 5.201,35
Διακύμανση ημέρας : 5.201,35 - 5.089,44
Υψηλό εβδομάδας : 5.201,35
Υψηλό μήνα : 20.190.619,00
Υψηλό έτους : 2.928,70
Χαμηλό εβδομάδας : 4.955,77
Χαμηλό μήνα : 20.190.604,00
Χαμηλό έτους : 3.020,04
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr