Σύμβολo : ΔΑΠ

3631.1900

Διαφορά : -66,70
Μεταβολή % : -1,80 17:19:43
Όγκος Τζίρος
80.174,00 521.911,09
Άνοιγμα : 3.728,94
Χαμηλό : 3.624,60
Υψηλό : 3.742,69
Διακύμανση ημέρας : 3.742,69 - 3.624,60
Υψηλό εβδομάδας : 3.825,92
Υψηλό μήνα : 20.190.304,00
Υψηλό έτους : 2.928,70
Χαμηλό εβδομάδας : 3.610,99
Χαμηλό μήνα : 20.190.308,00
Χαμηλό έτους : 3.020,04
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr