Σύμβολo : ΔΑΣ

1949.2800

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:19:34
Όγκος Τζίρος
9.657,00 17.738,86
Άνοιγμα : 1.949,28
Χαμηλό : 1.928,21
Υψηλό : 1.980,89
Διακύμανση ημέρας : 1.980,89 - 1.928,21
Υψηλό εβδομάδας : 1.949,28
Υψηλό μήνα : 20.190.618,00
Υψηλό έτους : 1.949,28
Χαμηλό εβδομάδας : 1.949,28
Χαμηλό μήνα : 20.190.603,00
Χαμηλό έτους : 1.949,28
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr