Σύμβολo : ΔΒΠ

2643.7300

Διαφορά : -9,55
Μεταβολή % : -0,36 17:19:44
Όγκος Τζίρος
562.298,00 3.259.751,54
Άνοιγμα : 2.656,59
Χαμηλό : 2.639,75
Υψηλό : 2.674,71
Διακύμανση ημέρας : 2.674,71 - 2.639,75
Υψηλό εβδομάδας : 2.674,71
Υψηλό μήνα : 20.190.613,00
Υψηλό έτους : 1.884,26
Χαμηλό εβδομάδας : 2.614,37
Χαμηλό μήνα : 20.190.603,00
Χαμηλό έτους : 1.909,50
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr