Σύμβολo : ΔΒΠ

2299.2300

Διαφορά : -36,64
Μεταβολή % : -1,57 17:19:43
Όγκος Τζίρος
540.070,00 2.947.873,57
Άνοιγμα : 2.338,62
Χαμηλό : 2.294,56
Υψηλό : 2.350,88
Διακύμανση ημέρας : 2.350,88 - 2.294,56
Υψηλό εβδομάδας : 2.350,88
Υψηλό μήνα : 20.190.301,00
Υψηλό έτους : 1.884,26
Χαμηλό εβδομάδας : 2.274,97
Χαμηλό μήνα : 20.190.308,00
Χαμηλό έτους : 1.909,50
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr