Σύμβολo : ΔΒΠ

2004.4400

Διαφορά : 10,08
Μεταβολή % : 0,51 10:56:30
Όγκος Τζίρος
18.210,00 106.920,23
Άνοιγμα : 1.999,27
Χαμηλό : 1.999,06
Υψηλό : 2.006,91
Διακύμανση ημέρας : 2.006,91 - 1.999,06
Υψηλό εβδομάδας : 2.012,69
Υψηλό μήνα : 20.190.109,00
Υψηλό έτους : 1.884,26
Χαμηλό εβδομάδας : 1.955,58
Χαμηλό μήνα : 20.190.102,00
Χαμηλό έτους : 1.909,50
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr