Σύμβολo : ΔΕΜ

62.3700

Διαφορά : 1,48
Μεταβολή % : 2,43 17:19:43
Όγκος Τζίρος
1.200,00 3.038,00
Άνοιγμα : 61,38
Χαμηλό : 61,38
Υψηλό : 62,37
Διακύμανση ημέρας : 62,37 - 61,38
Υψηλό εβδομάδας : 63,84
Υψηλό μήνα : 20.190.312,00
Υψηλό έτους : 58,44
Χαμηλό εβδομάδας : 60,89
Χαμηλό μήνα : 20.190.321,00
Χαμηλό έτους : 59,91
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr