Σύμβολo : ΔΕΜ

62.3700

Διαφορά : 0,00
Μεταβολή % : 0,00 17:19:31
Όγκος Τζίρος
510,00 1.270,80
Άνοιγμα : 63,35
Χαμηλό : 60,89
Υψηλό : 63,35
Διακύμανση ημέρας : 63,35 - 60,89
Υψηλό εβδομάδας : 63,84
Υψηλό μήνα : 20.190.116,00
Υψηλό έτους : 58,44
Χαμηλό εβδομάδας : 58,44
Χαμηλό μήνα : 20.190.114,00
Χαμηλό έτους : 59,91
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr