Σύμβολo : ΔΕΜ

69.2400

Διαφορά : -0,74
Μεταβολή % : -1,06 17:19:44
Όγκος Τζίρος
2.250,00 6.353,50
Άνοιγμα : 69,73
Χαμηλό : 68,75
Υψηλό : 69,73
Διακύμανση ημέρας : 69,73 - 68,75
Υψηλό εβδομάδας : 69,98
Υψηλό μήνα : 20.190.610,00
Υψηλό έτους : 58,44
Χαμηλό εβδομάδας : 67,28
Χαμηλό μήνα : 20.190.604,00
Χαμηλό έτους : 59,91
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr