Σύμβολo : ΔΚΩ

2422.7800

Διαφορά : -31,72
Μεταβολή % : -1,29 17:19:44
Όγκος Τζίρος
903.056,00 2.796.927,33
Άνοιγμα : 2.468,04
Χαμηλό : 2.422,78
Υψηλό : 2.469,66
Διακύμανση ημέρας : 2.469,66 - 2.422,78
Υψηλό εβδομάδας : 2.469,66
Υψηλό μήνα : 20.190.619,00
Υψηλό έτους : 1.729,19
Χαμηλό εβδομάδας : 2.402,36
Χαμηλό μήνα : 20.190.607,00
Χαμηλό έτους : 1.758,98
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr