Σύμβολo : ΔΚΩ

2046.1300

Διαφορά : -20,60
Μεταβολή % : -1,00 17:19:43
Όγκος Τζίρος
508.640,00 1.764.884,73
Άνοιγμα : 2.067,94
Χαμηλό : 2.040,64
Υψηλό : 2.078,11
Διακύμανση ημέρας : 2.078,11 - 2.040,64
Υψηλό εβδομάδας : 2.103,32
Υψηλό μήνα : 20.190.315,00
Υψηλό έτους : 1.729,19
Χαμηλό εβδομάδας : 2.040,64
Χαμηλό μήνα : 20.190.308,00
Χαμηλό έτους : 1.758,98
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr