Σύμβολo : ΔΚΥ

2573.5900

Διαφορά : 15,32
Μεταβολή % : 0,60 11:09:30
Όγκος Τζίρος
63.018,00 304.616,64
Άνοιγμα : 2.546,65
Χαμηλό : 2.546,65
Υψηλό : 2.577,32
Διακύμανση ημέρας : 2.577,32 - 2.546,65
Υψηλό εβδομάδας : 2.603,55
Υψηλό μήνα : 20.190.111,00
Υψηλό έτους : 2.473,36
Χαμηλό εβδομάδας : 2.543,57
Χαμηλό μήνα : 20.190.103,00
Χαμηλό έτους : 2.582,29
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr