Σύμβολo : ΔΚΥ

2640.1600

Διαφορά : 30,79
Μεταβολή % : 1,18 17:19:44
Όγκος Τζίρος
536.916,00 4.568.319,46
Άνοιγμα : 2.609,57
Χαμηλό : 2.609,57
Υψηλό : 2.674,86
Διακύμανση ημέρας : 2.674,86 - 2.609,57
Υψηλό εβδομάδας : 2.674,86
Υψηλό μήνα : 20.190.611,00
Υψηλό έτους : 2.437,75
Χαμηλό εβδομάδας : 2.578,17
Χαμηλό μήνα : 20.190.618,00
Χαμηλό έτους : 2.582,29
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr