Σύμβολo : ΔΚΥ

2686.7400

Διαφορά : -9,14
Μεταβολή % : -0,34 17:19:43
Όγκος Τζίρος
480.229,00 2.282.664,16
Άνοιγμα : 2.704,05
Χαμηλό : 2.669,28
Υψηλό : 2.731,76
Διακύμανση ημέρας : 2.731,76 - 2.669,28
Υψηλό εβδομάδας : 2.731,76
Υψηλό μήνα : 20.190.301,00
Υψηλό έτους : 2.473,36
Χαμηλό εβδομάδας : 2.645,46
Χαμηλό μήνα : 20.190.308,00
Χαμηλό έτους : 2.582,29
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr