Σύμβολo : ΔΜΕ

1963.8600

Διαφορά : 169,08
Μεταβολή % : 9,42 17:19:44
Όγκος Τζίρος
57.302,00 8.597,03
Άνοιγμα : 1.859,81
Χαμηλό : 1.820,79
Υψηλό : 1.963,86
Διακύμανση ημέρας : 1.963,86 - 1.820,79
Υψηλό εβδομάδας : 1.963,86
Υψηλό μήνα : 20.190.618,00
Υψηλό έτους : 1.963,86
Χαμηλό εβδομάδας : 1.963,86
Χαμηλό μήνα : 20.190.603,00
Χαμηλό έτους : 1.963,86
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr