Σύμβολo : ΔΜΚ

5343.6000

Διαφορά : 50,83
Μεταβολή % : 0,96 17:19:30
Όγκος Τζίρος
403.409,00 261.702,01
Άνοιγμα : 5.304,97
Χαμηλό : 5.266,56
Υψηλό : 5.345,65
Διακύμανση ημέρας : 5.345,65 - 5.266,56
Υψηλό εβδομάδας : 5.345,65
Υψηλό μήνα : 20.190.614,00
Υψηλό έτους : 3.914,71
Χαμηλό εβδομάδας : 5.158,93
Χαμηλό μήνα : 20.190.603,00
Χαμηλό έτους : 3.962,08
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr