Σύμβολo : ΔΜΚ

4535.7100

Διαφορά : -17,57
Μεταβολή % : -0,39 17:19:43
Όγκος Τζίρος
332.973,00 88.213,59
Άνοιγμα : 4.550,11
Χαμηλό : 4.511,05
Υψηλό : 4.562,72
Διακύμανση ημέρας : 4.562,72 - 4.511,05
Υψηλό εβδομάδας : 4.589,94
Υψηλό μήνα : 20.190.307,00
Υψηλό έτους : 3.914,71
Χαμηλό εβδομάδας : 4.465,14
Χαμηλό μήνα : 20.190.312,00
Χαμηλό έτους : 3.962,08
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr