Σύμβολo : ΔΜΚ

4112.9400

Διαφορά : 1,54
Μεταβολή % : 0,04 12:07:00
Όγκος Τζίρος
45.228,00 24.903,03
Άνοιγμα : 4.109,39
Χαμηλό : 4.102,01
Υψηλό : 4.127,35
Διακύμανση ημέρας : 4.127,35 - 4.102,01
Υψηλό εβδομάδας : 4.156,42
Υψηλό μήνα : 20.190.117,00
Υψηλό έτους : 3.914,71
Χαμηλό εβδομάδας : 4.068,06
Χαμηλό μήνα : 20.190.103,00
Χαμηλό έτους : 3.962,08
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr