Σύμβολo : ΔΟΜ

846.6600

Διαφορά : -2,69
Μεταβολή % : -0,32 17:19:36
Όγκος Τζίρος
28.687.961,00 62.837.808,69
Άνοιγμα : 848,27
Χαμηλό : 841,51
Υψηλό : 855,11
Διακύμανση ημέρας : 855,11 - 841,51
Υψηλό εβδομάδας : 855,11
Υψηλό μήνα : 20.190.619,00
Υψηλό έτους : 600,12
Χαμηλό εβδομάδας : 840,84
Χαμηλό μήνα : 20.190.605,00
Χαμηλό έτους : 613,30
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr