Σύμβολo : ΔΟΜ

618.8500

Διαφορά : 1,89
Μεταβολή % : 0,31 11:00:00
Όγκος Τζίρος
3.579.178,00 3.904.565,31
Άνοιγμα : 616,83
Χαμηλό : 615,61
Υψηλό : 618,85
Διακύμανση ημέρας : 618,85 - 615,61
Υψηλό εβδομάδας : 632,22
Υψηλό μήνα : 20.190.109,00
Υψηλό έτους : 600,12
Χαμηλό εβδομάδας : 613,76
Χαμηλό μήνα : 20.190.103,00
Χαμηλό έτους : 613,30
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr