Σύμβολo : ΔΠΑ

5356.5500

Διαφορά : -27,00
Μεταβολή % : -0,50 17:19:30
Όγκος Τζίρος
186.187,00 2.634.436,75
Άνοιγμα : 5.323,18
Χαμηλό : 5.323,18
Υψηλό : 5.425,44
Διακύμανση ημέρας : 5.425,44 - 5.323,18
Υψηλό εβδομάδας : 5.425,44
Υψηλό μήνα : 20.190.614,00
Υψηλό έτους : 4.612,01
Χαμηλό εβδομάδας : 5.266,89
Χαμηλό μήνα : 20.190.604,00
Χαμηλό έτους : 4.860,12
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr