Σύμβολo : ΔΠΑ

5077.7700

Διαφορά : 40,55
Μεταβολή % : 0,81 17:19:43
Όγκος Τζίρος
181.631,00 2.843.028,35
Άνοιγμα : 5.062,37
Χαμηλό : 5.033,59
Υψηλό : 5.083,90
Διακύμανση ημέρας : 5.083,90 - 5.033,59
Υψηλό εβδομάδας : 5.220,35
Υψηλό μήνα : 20.190.318,00
Υψηλό έτους : 4.670,67
Χαμηλό εβδομάδας : 4.984,42
Χαμηλό μήνα : 20.190.320,00
Χαμηλό έτους : 4.860,12
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr