Σύμβολo : ΔΠΑ

4914.3000

Διαφορά : -27,65
Μεταβολή % : -0,56 11:09:30
Όγκος Τζίρος
13.450,00 256.947,26
Άνοιγμα : 4.900,03
Χαμηλό : 4.871,69
Υψηλό : 4.922,69
Διακύμανση ημέρας : 4.922,69 - 4.871,69
Υψηλό εβδομάδας : 4.997,70
Υψηλό μήνα : 20.190.115,00
Υψηλό έτους : 4.670,67
Χαμηλό εβδομάδας : 4.832,28
Χαμηλό μήνα : 20.190.103,00
Χαμηλό έτους : 4.860,12
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr