Σύμβολo : ΔΠΟ

7917.1300

Διαφορά : 14,94
Μεταβολή % : 0,19 17:19:43
Όγκος Τζίρος
157.168,00 1.499.610,54
Άνοιγμα : 7.959,27
Χαμηλό : 7.802,59
Υψηλό : 7.970,85
Διακύμανση ημέρας : 7.970,85 - 7.802,59
Υψηλό εβδομάδας : 7.995,95
Υψηλό μήνα : 20.190.321,00
Υψηλό έτους : 6.649,54
Χαμηλό εβδομάδας : 7.802,59
Χαμηλό μήνα : 20.190.307,00
Χαμηλό έτους : 6.878,36
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr