Σύμβολo : ΔΠΟ

8598.9900

Διαφορά : -20,04
Μεταβολή % : -0,23 17:19:44
Όγκος Τζίρος
367.435,00 3.004.486,40
Άνοιγμα : 8.618,46
Χαμηλό : 8.522,81
Υψηλό : 8.627,36
Διακύμανση ημέρας : 8.627,36 - 8.522,81
Υψηλό εβδομάδας : 8.641,94
Υψηλό μήνα : 20.190.610,00
Υψηλό έτους : 6.649,54
Χαμηλό εβδομάδας : 8.214,20
Χαμηλό μήνα : 20.190.618,00
Χαμηλό έτους : 6.878,36
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr