Σύμβολo : ΔΠΟ

7313.6500

Διαφορά : -3,22
Μεταβολή % : -0,04 11:14:30
Όγκος Τζίρος
28.701,00 120.188,58
Άνοιγμα : 7.260,60
Χαμηλό : 7.250,56
Υψηλό : 7.313,70
Διακύμανση ημέρας : 7.313,70 - 7.250,56
Υψηλό εβδομάδας : 7.370,62
Υψηλό μήνα : 20.190.116,00
Υψηλό έτους : 6.649,54
Χαμηλό εβδομάδας : 7.139,93
Χαμηλό μήνα : 20.190.103,00
Χαμηλό έτους : 6.878,36
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr