Σύμβολo : ΔΠΥ

3347.6800

Διαφορά : -7,59
Μεταβολή % : -0,23 11:51:00
Όγκος Τζίρος
1.650,00 502,65
Άνοιγμα : 3.352,74
Χαμηλό : 3.347,68
Υψηλό : 3.352,74
Διακύμανση ημέρας : 3.352,74 - 3.347,68
Υψηλό εβδομάδας : 3.462,76
Υψηλό μήνα : 20.190.115,00
Υψηλό έτους : 3.146,82
Χαμηλό εβδομάδας : 3.253,38
Χαμηλό μήνα : 20.190.102,00
Χαμηλό έτους : 3.280,77
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr