Σύμβολo : ΔΠΥ

3979.5600

Διαφορά : 42,49
Μεταβολή % : 1,08 17:19:43
Όγκος Τζίρος
17.269,00 12.622,80
Άνοιγμα : 3.835,36
Χαμηλό : 3.835,36
Υψηλό : 3.981,23
Διακύμανση ημέρας : 3.981,23 - 3.835,36
Υψηλό εβδομάδας : 4.050,11
Υψηλό μήνα : 20.190.315,00
Υψηλό έτους : 3.146,82
Χαμηλό εβδομάδας : 3.781,83
Χαμηλό μήνα : 20.190.305,00
Χαμηλό έτους : 3.280,77
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr