Σύμβολo : ΔΠΥ

4428.4000

Διαφορά : -114,85
Μεταβολή % : -2,53 17:19:36
Όγκος Τζίρος
41.984,00 22.612,89
Άνοιγμα : 4.362,76
Χαμηλό : 4.362,76
Υψηλό : 4.565,07
Διακύμανση ημέρας : 4.565,07 - 4.362,76
Υψηλό εβδομάδας : 4.630,92
Υψηλό μήνα : 20.190.612,00
Υψηλό έτους : 3.146,82
Χαμηλό εβδομάδας : 4.362,76
Χαμηλό μήνα : 20.190.605,00
Χαμηλό έτους : 3.280,77
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr