Σύμβολo : ΔΤΑ

1422.5000

Διαφορά : 8,66
Μεταβολή % : 0,61 11:19:30
Όγκος Τζίρος
39.776,00 250.934,32
Άνοιγμα : 1.414,02
Χαμηλό : 1.406,31
Υψηλό : 1.424,94
Διακύμανση ημέρας : 1.424,94 - 1.406,31
Υψηλό εβδομάδας : 1.424,94
Υψηλό μήνα : 20.190.118,00
Υψηλό έτους : 1.309,57
Χαμηλό εβδομάδας : 1.353,26
Χαμηλό μήνα : 20.190.102,00
Χαμηλό έτους : 1.323,07
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr