Σύμβολo : ΔΤΑ

1668.1200

Διαφορά : -26,78
Μεταβολή % : -1,58 17:19:44
Όγκος Τζίρος
1.725.767,00 7.047.331,27
Άνοιγμα : 1.695,70
Χαμηλό : 1.668,12
Υψηλό : 1.705,02
Διακύμανση ημέρας : 1.705,02 - 1.668,12
Υψηλό εβδομάδας : 1.707,22
Υψηλό μήνα : 20.190.618,00
Υψηλό έτους : 1.309,57
Χαμηλό εβδομάδας : 1.664,22
Χαμηλό μήνα : 20.190.605,00
Χαμηλό έτους : 1.323,07
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr