Σύμβολo : ΔΤΑ

1547.2500

Διαφορά : -4,63
Μεταβολή % : -0,30 17:19:43
Όγκος Τζίρος
779.607,00 4.365.150,21
Άνοιγμα : 1.550,85
Χαμηλό : 1.532,28
Υψηλό : 1.552,66
Διακύμανση ημέρας : 1.552,66 - 1.532,28
Υψηλό εβδομάδας : 1.565,49
Υψηλό μήνα : 20.190.304,00
Υψηλό έτους : 1.309,57
Χαμηλό εβδομάδας : 1.510,52
Χαμηλό μήνα : 20.190.313,00
Χαμηλό έτους : 1.323,07
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr