Σύμβολo : ΔΤΛ

3454.4800

Διαφορά : -16,51
Μεταβολή % : -0,48 17:19:30
Όγκος Τζίρος
399.508,00 5.016.653,97
Άνοιγμα : 3.462,73
Χαμηλό : 3.429,70
Υψηλό : 3.482,00
Διακύμανση ημέρας : 3.482,00 - 3.429,70
Υψηλό εβδομάδας : 3.482,00
Υψηλό μήνα : 20.190.604,00
Υψηλό έτους : 2.614,94
Χαμηλό εβδομάδας : 3.352,63
Χαμηλό μήνα : 20.190.607,00
Χαμηλό έτους : 2.620,45
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr