Σύμβολo : ΔΤΛ

3115.9100

Διαφορά : 13,76
Μεταβολή % : 0,44 17:19:43
Όγκος Τζίρος
1.306.958,00 14.741.697,47
Άνοιγμα : 3.096,64
Χαμηλό : 3.066,36
Υψηλό : 3.115,91
Διακύμανση ημέρας : 3.115,91 - 3.066,36
Υψηλό εβδομάδας : 3.115,91
Υψηλό μήνα : 20.190.322,00
Υψηλό έτους : 2.614,94
Χαμηλό εβδομάδας : 3.008,56
Χαμηλό μήνα : 20.190.308,00
Χαμηλό έτους : 2.620,45
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr