Σύμβολo : ΔΤΠ

11351.3400

Διαφορά : 155,95
Μεταβολή % : 1,39 17:19:43
Όγκος Τζίρος
232.521,00 554.423,01
Άνοιγμα : 11.375,86
Χαμηλό : 11.248,16
Υψηλό : 11.420,36
Διακύμανση ημέρας : 11.420,36 - 11.248,16
Υψηλό εβδομάδας : 11.593,05
Υψηλό μήνα : 20.190.319,00
Υψηλό έτους : 10.000,70
Χαμηλό εβδομάδας : 11.158,71
Χαμηλό μήνα : 20.190.301,00
Χαμηλό έτους : 10.110,82
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr