Σύμβολo : ΔΤΠ

12216.6800

Διαφορά : -98,95
Μεταβολή % : -0,80 17:19:44
Όγκος Τζίρος
119.389,00 1.174.822,47
Άνοιγμα : 12.179,57
Χαμηλό : 12.108,67
Υψηλό : 12.241,56
Διακύμανση ημέρας : 12.241,56 - 12.108,67
Υψηλό εβδομάδας : 12.414,79
Υψηλό μήνα : 20.190.618,00
Υψηλό έτους : 10.000,70
Χαμηλό εβδομάδας : 12.108,67
Χαμηλό μήνα : 20.190.603,00
Χαμηλό έτους : 10.110,82
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr