Σύμβολo : ΔΤΠ

10683.3100

Διαφορά : 44,15
Μεταβολή % : 0,41 12:14:30
Όγκος Τζίρος
18.152,00 17.696,53
Άνοιγμα : 10.738,73
Χαμηλό : 10.664,59
Υψηλό : 10.738,73
Διακύμανση ημέρας : 10.738,73 - 10.664,59
Υψηλό εβδομάδας : 10.738,73
Υψηλό μήνα : 20.190.118,00
Υψηλό έτους : 10.000,70
Χαμηλό εβδομάδας : 10.440,50
Χαμηλό μήνα : 20.190.103,00
Χαμηλό έτους : 10.110,82
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr