Σύμβολo : ΔΤΡ

535.7700

Διαφορά : -35,52
Μεταβολή % : -6,22 17:19:43
Όγκος Τζίρος
13.629.078,00 14.114.157,12
Άνοιγμα : 578,77
Χαμηλό : 535,77
Υψηλό : 578,77
Διακύμανση ημέρας : 578,77 - 535,77
Υψηλό εβδομάδας : 603,74
Υψηλό μήνα : 20.190.318,00
Υψηλό έτους : 363,54
Χαμηλό εβδομάδας : 535,77
Χαμηλό μήνα : 20.190.305,00
Χαμηλό έτους : 439,63
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr