Σύμβολo : ΔΤΡ

386.9400

Διαφορά : 8,46
Μεταβολή % : 2,24 11:58:30
Όγκος Τζίρος
6.676.660,00 5.080.334,10
Άνοιγμα : 378,62
Χαμηλό : 378,32
Υψηλό : 389,01
Διακύμανση ημέρας : 389,01 - 378,32
Υψηλό εβδομάδας : 444,61
Υψηλό μήνα : 20.190.110,00
Υψηλό έτους : 378,32
Χαμηλό εβδομάδας : 378,32
Χαμηλό μήνα : 20.190.118,00
Χαμηλό έτους : 439,63
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr