Σύμβολo : ΔΤΡ

773.6800

Διαφορά : -17,74
Μεταβολή % : -2,24 17:19:44
Όγκος Τζίρος
27.539.507,00 43.912.681,53
Άνοιγμα : 796,32
Χαμηλό : 766,23
Υψηλό : 798,08
Διακύμανση ημέρας : 798,08 - 766,23
Υψηλό εβδομάδας : 798,08
Υψηλό μήνα : 20.190.614,00
Υψηλό έτους : 363,54
Χαμηλό εβδομάδας : 765,59
Χαμηλό μήνα : 20.190.605,00
Χαμηλό έτους : 439,63
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr