Σύμβολo : ΔΤΧ

723.4700

Διαφορά : 2,61
Μεταβολή % : 0,36 11:11:30
Όγκος Τζίρος
3.402,00 5.399,02
Άνοιγμα : 722,30
Χαμηλό : 722,30
Υψηλό : 726,70
Διακύμανση ημέρας : 726,70 - 722,30
Υψηλό εβδομάδας : 726,70
Υψηλό μήνα : 20.190.110,00
Υψηλό έτους : 692,80
Χαμηλό εβδομάδας : 704,12
Χαμηλό μήνα : 20.190.107,00
Χαμηλό έτους : 709,21
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr