Σύμβολo : ΔΤΧ

949.5900

Διαφορά : 5,29
Μεταβολή % : 0,56 17:19:44
Όγκος Τζίρος
256.689,00 694.912,90
Άνοιγμα : 945,13
Χαμηλό : 943,56
Υψηλό : 951,66
Διακύμανση ημέρας : 951,66 - 943,56
Υψηλό εβδομάδας : 951,66
Υψηλό μήνα : 20.190.606,00
Υψηλό έτους : 692,80
Χαμηλό εβδομάδας : 933,50
Χαμηλό μήνα : 20.190.604,00
Χαμηλό έτους : 709,21
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr