Σύμβολo : ΔΤΧ

850.8000

Διαφορά : -1,45
Μεταβολή % : -0,17 17:19:43
Όγκος Τζίρος
99.120,00 154.764,03
Άνοιγμα : 853,07
Χαμηλό : 845,49
Υψηλό : 856,31
Διακύμανση ημέρας : 856,31 - 845,49
Υψηλό εβδομάδας : 859,86
Υψηλό μήνα : 20.190.314,00
Υψηλό έτους : 692,80
Χαμηλό εβδομάδας : 839,99
Χαμηλό μήνα : 20.190.308,00
Χαμηλό έτους : 709,21
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr