Σύμβολo : ΔΧΜ

9405.4100

Διαφορά : -43,15
Μεταβολή % : -0,46 17:19:44
Όγκος Τζίρος
22.287,00 48.540,60
Άνοιγμα : 9.534,85
Χαμηλό : 9.319,13
Υψηλό : 9.534,85
Διακύμανση ημέρας : 9.534,85 - 9.319,13
Υψηλό εβδομάδας : 9.534,85
Υψηλό μήνα : 20.190.610,00
Υψηλό έτους : 7.722,79
Χαμηλό εβδομάδας : 9.060,26
Χαμηλό μήνα : 20.190.603,00
Χαμηλό έτους : 8.175,81
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr