Σύμβολo : ΔΧΜ

8262.1000

Διαφορά : -86,28
Μεταβολή % : -1,03 11:50:30
Όγκος Τζίρος
1.930,00 3.696,20
Άνοιγμα : 8.283,67
Χαμηλό : 8.262,10
Υψηλό : 8.283,67
Διακύμανση ημέρας : 8.283,67 - 8.262,10
Υψηλό εβδομάδας : 8.413,10
Υψηλό μήνα : 20.190.114,00
Υψηλό έτους : 7.722,79
Χαμηλό εβδομάδας : 7.916,94
Χαμηλό μήνα : 20.190.103,00
Χαμηλό έτους : 8.175,81
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr