Σύμβολo : ΔΧΜ

9707.4200

Διαφορά : 43,14
Μεταβολή % : 0,45 17:19:43
Όγκος Τζίρος
7.540,00 17.056,93
Άνοιγμα : 9.836,85
Χαμηλό : 9.707,42
Υψηλό : 9.836,85
Διακύμανση ημέρας : 9.836,85 - 9.707,42
Υψηλό εβδομάδας : 10.311,44
Υψηλό μήνα : 20.190.307,00
Υψηλό έτους : 7.722,79
Χαμηλό εβδομάδας : 9.491,70
Χαμηλό μήνα : 20.190.320,00
Χαμηλό έτους : 8.175,81
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr