Σύμβολo : ΔΧΥ

898.5000

Διαφορά : -15,19
Μεταβολή % : -1,66 17:19:43
Όγκος Τζίρος
965.525,00 182.715,45
Άνοιγμα : 911,09
Χαμηλό : 895,81
Υψηλό : 915,73
Διακύμανση ημέρας : 915,73 - 895,81
Υψηλό εβδομάδας : 943,34
Υψηλό μήνα : 20.190.315,00
Υψηλό έτους : 744,92
Χαμηλό εβδομάδας : 895,81
Χαμηλό μήνα : 20.190.308,00
Χαμηλό έτους : 780,26
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr