Σύμβολo : ΔΧΥ

764.0100

Διαφορά : 8,68
Μεταβολή % : 1,15 12:11:30
Όγκος Τζίρος
36.866,00 60.601,22
Άνοιγμα : 765,75
Χαμηλό : 757,94
Υψηλό : 768,77
Διακύμανση ημέρας : 768,77 - 757,94
Υψηλό εβδομάδας : 771,06
Υψηλό μήνα : 20.190.110,00
Υψηλό έτους : 748,67
Χαμηλό εβδομάδας : 748,67
Χαμηλό μήνα : 20.190.115,00
Χαμηλό έτους : 780,26
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr