Σύμβολo : ΔΧΥ

1061.7900

Διαφορά : 2,19
Μεταβολή % : 0,21 17:19:44
Όγκος Τζίρος
4.970.519,00 756.734,01
Άνοιγμα : 1.056,13
Χαμηλό : 1.051,91
Υψηλό : 1.070,85
Διακύμανση ημέρας : 1.070,85 - 1.051,91
Υψηλό εβδομάδας : 1.070,85
Υψηλό μήνα : 20.190.604,00
Υψηλό έτους : 744,92
Χαμηλό εβδομάδας : 1.034,47
Χαμηλό μήνα : 20.190.607,00
Χαμηλό έτους : 780,26
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr