Σύμβολo : ΔΥΓ

506.2100

Διαφορά : 4,16
Μεταβολή % : 0,83 17:19:44
Όγκος Τζίρος
456.905,00 469.841,58
Άνοιγμα : 503,43
Χαμηλό : 503,43
Υψηλό : 514,53
Διακύμανση ημέρας : 514,53 - 503,43
Υψηλό εβδομάδας : 506,21
Υψηλό μήνα : 20.190.613,00
Υψηλό έτους : 506,21
Χαμηλό εβδομάδας : 506,21
Χαμηλό μήνα : 20.190.603,00
Χαμηλό έτους : 506,21
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr