Σύμβολo : FTSE

2148.6900

Διαφορά : -13,25
Μεταβολή % : -0,61 17:19:30
Όγκος Τζίρος
18.070.103,00 51.141.686,04
Άνοιγμα : 2.157,46
Χαμηλό : 2.140,21
Υψηλό : 2.163,56
Διακύμανση ημέρας : 2.163,56 - 2.140,21
Υψηλό εβδομάδας : 334,09
Υψηλό μήνα : 20.130.812,00
Υψηλό έτους : 253,17
Χαμηλό εβδομάδας : 324,48
Χαμηλό μήνα : 20.130.801,00
Χαμηλό έτους : 309,68
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr