Σύμβολo : FTSE

1647.6000

Διαφορά : 4,93
Μεταβολή % : 0,30 11:47:30
Όγκος Τζίρος
6.878.520,00 7.795.950,40
Άνοιγμα : 1.645,17
Χαμηλό : 1.641,16
Υψηλό : 1.652,44
Διακύμανση ημέρας : 1.652,44 - 1.641,16
Υψηλό εβδομάδας : 334,09
Υψηλό μήνα : 20.130.812,00
Υψηλό έτους : 253,17
Χαμηλό εβδομάδας : 324,48
Χαμηλό μήνα : 20.130.801,00
Χαμηλό έτους : 309,68
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr