Σύμβολo : FTSE

1849.4000

Διαφορά : -17,18
Μεταβολή % : -0,92 17:19:43
Όγκος Τζίρος
15.928.820,00 44.930.678,05
Άνοιγμα : 1.873,33
Χαμηλό : 1.845,57
Υψηλό : 1.882,28
Διακύμανση ημέρας : 1.882,28 - 1.845,57
Υψηλό εβδομάδας : 334,09
Υψηλό μήνα : 20.130.812,00
Υψηλό έτους : 253,17
Χαμηλό εβδομάδας : 324,48
Χαμηλό μήνα : 20.130.801,00
Χαμηλό έτους : 309,68
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr