Σύμβολo : FTSEA

533.1300

Διαφορά : -3,06
Μεταβολή % : -0,57 17:19:30
Όγκος Τζίρος
27.717.138,00 54.430.655,49
Άνοιγμα : 535,13
Χαμηλό : 530,91
Υψηλό : 536,74
Διακύμανση ημέρας : 536,74 - 530,91
Υψηλό εβδομάδας : 783,59
Υψηλό μήνα : 20.130.426,00
Υψηλό έτους : 600,87
Χαμηλό εβδομάδας : 722,35
Χαμηλό μήνα : 20.130.408,00
Χαμηλό έτους : 737,43
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr