Σύμβολo : FTSEA

459.1500

Διαφορά : -4,18
Μεταβολή % : -0,90 17:19:43
Όγκος Τζίρος
18.816.511,00 45.910.519,73
Άνοιγμα : 464,96
Χαμηλό : 458,24
Υψηλό : 467,23
Διακύμανση ημέρας : 467,23 - 458,24
Υψηλό εβδομάδας : 783,59
Υψηλό μήνα : 20.130.426,00
Υψηλό έτους : 600,87
Χαμηλό εβδομάδας : 722,35
Χαμηλό μήνα : 20.130.408,00
Χαμηλό έτους : 737,43
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr