Σύμβολo : FTSEA

409.3200

Διαφορά : 1,62
Μεταβολή % : 0,40 10:58:00
Όγκος Τζίρος
3.224.517,00 3.462.563,03
Άνοιγμα : 408,31
Χαμηλό : 407,34
Υψηλό : 409,32
Διακύμανση ημέρας : 409,32 - 407,34
Υψηλό εβδομάδας : 783,59
Υψηλό μήνα : 20.130.426,00
Υψηλό έτους : 600,87
Χαμηλό εβδομάδας : 722,35
Χαμηλό μήνα : 20.130.408,00
Χαμηλό έτους : 737,43
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr