Σύμβολo : FTSEB

292.1200

Διαφορά : 5,66
Μεταβολή % : 1,98 10:57:00
Όγκος Τζίρος
2.987.721,00 2.424.170,86
Άνοιγμα : 286,56
Χαμηλό : 286,34
Υψηλό : 292,12
Διακύμανση ημέρας : 292,12 - 286,34
Υψηλό εβδομάδας : 336,51
Υψηλό μήνα : 20.190.110,00
Υψηλό έτους : 286,34
Χαμηλό εβδομάδας : 286,34
Χαμηλό μήνα : 20.190.118,00
Χαμηλό έτους : 332,74
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr