Σύμβολo : FTSEB

405.5000

Διαφορά : -26,89
Μεταβολή % : -6,22 17:19:43
Όγκος Τζίρος
13.629.078,00 14.114.157,12
Άνοιγμα : 438,05
Χαμηλό : 405,50
Υψηλό : 438,05
Διακύμανση ημέρας : 438,05 - 405,50
Υψηλό εβδομάδας : 456,95
Υψηλό μήνα : 20.190.318,00
Υψηλό έτους : 275,15
Χαμηλό εβδομάδας : 405,50
Χαμηλό μήνα : 20.190.305,00
Χαμηλό έτους : 332,74
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr