Σύμβολo : FTSEB

585.5700

Διαφορά : -13,42
Μεταβολή % : -2,24 17:19:44
Όγκος Τζίρος
27.539.507,00 43.912.681,53
Άνοιγμα : 602,70
Χαμηλό : 579,93
Υψηλό : 604,04
Διακύμανση ημέρας : 604,04 - 579,93
Υψηλό εβδομάδας : 604,04
Υψηλό μήνα : 20.190.614,00
Υψηλό έτους : 275,15
Χαμηλό εβδομάδας : 579,45
Χαμηλό μήνα : 20.190.605,00
Χαμηλό έτους : 332,74
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr