Σύμβολo : FTSEGT

1984.9900

Διαφορά : -4,63
Μεταβολή % : -0,23 11:30:30
Όγκος Τζίρος
280.593,00 1.873.568,75
Άνοιγμα : 1.983,05
Χαμηλό : 1.977,19
Υψηλό : 1.989,21
Διακύμανση ημέρας : 1.989,21 - 1.977,19
Υψηλό εβδομάδας : 2.000,31
Υψηλό μήνα : 20.190.111,00
Υψηλό έτους : 1.866,67
Χαμηλό εβδομάδας : 1.968,70
Χαμηλό μήνα : 20.190.103,00
Χαμηλό έτους : 1.897,38
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr