Σύμβολo : FTSEGT

2141.0400

Διαφορά : 0,59
Μεταβολή % : 0,03 17:19:43
Όγκος Τζίρος
3.070.925,00 24.462.446,19
Άνοιγμα : 2.144,95
Χαμηλό : 2.127,99
Υψηλό : 2.148,49
Διακύμανση ημέρας : 2.148,49 - 2.127,99
Υψηλό εβδομάδας : 2.152,33
Υψηλό μήνα : 20.190.318,00
Υψηλό έτους : 1.866,67
Χαμηλό εβδομάδας : 2.119,20
Χαμηλό μήνα : 20.190.308,00
Χαμηλό έτους : 1.897,38
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr