Σύμβολo : FTSEGT

2295.6600

Διαφορά : -12,21
Μεταβολή % : -0,53 17:19:30
Όγκος Τζίρος
4.260.594,00 18.371.675,17
Άνοιγμα : 2.304,18
Χαμηλό : 2.289,08
Υψηλό : 2.311,18
Διακύμανση ημέρας : 2.311,18 - 2.289,08
Υψηλό εβδομάδας : 2.328,79
Υψηλό μήνα : 20.190.611,00
Υψηλό έτους : 1.866,67
Χαμηλό εβδομάδας : 2.267,46
Χαμηλό μήνα : 20.190.603,00
Χαμηλό έτους : 1.897,38
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr