Σύμβολo : FTSEGTI

2266.0400

Διαφορά : -0,57
Μεταβολή % : -0,03 17:19:44
Όγκος Τζίρος
2.492.510,00 11.659.446,59
Άνοιγμα : 2.267,02
Χαμηλό : 2.263,04
Υψηλό : 2.282,62
Διακύμανση ημέρας : 2.282,62 - 2.263,04
Υψηλό εβδομάδας : 2.282,62
Υψηλό μήνα : 20.190.619,00
Υψηλό έτους : 1.947,04
Χαμηλό εβδομάδας : 2.228,37
Χαμηλό μήνα : 20.190.604,00
Χαμηλό έτους : 1.994,48
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr