Σύμβολo : FTSEGTI

2182.4700

Διαφορά : -1,05
Μεταβολή % : -0,05 17:19:43
Όγκος Τζίρος
1.348.074,00 7.129.081,56
Άνοιγμα : 2.185,77
Χαμηλό : 2.173,13
Υψηλό : 2.196,43
Διακύμανση ημέρας : 2.196,43 - 2.173,13
Υψηλό εβδομάδας : 2.218,25
Υψηλό μήνα : 20.190.318,00
Υψηλό έτους : 1.947,04
Χαμηλό εβδομάδας : 2.168,74
Χαμηλό μήνα : 20.190.308,00
Χαμηλό έτους : 1.994,48
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr