Σύμβολo : FTSEGTI

2036.8600

Διαφορά : -3,00
Μεταβολή % : -0,15 11:00:30
Όγκος Τζίρος
94.109,00 596.513,54
Άνοιγμα : 2.032,72
Χαμηλό : 2.028,72
Υψηλό : 2.041,33
Διακύμανση ημέρας : 2.041,33 - 2.028,72
Υψηλό εβδομάδας : 2.058,03
Υψηλό μήνα : 20.190.111,00
Υψηλό έτους : 1.947,04
Χαμηλό εβδομάδας : 2.021,65
Χαμηλό μήνα : 20.190.103,00
Χαμηλό έτους : 1.994,48
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr