Σύμβολo : FTSEM

1269.2100

Διαφορά : 14,52
Μεταβολή % : 1,16 17:19:30
Όγκος Τζίρος
9.347.470,00 3.129.052,23
Άνοιγμα : 1.257,56
Χαμηλό : 1.249,84
Υψηλό : 1.280,30
Διακύμανση ημέρας : 1.280,30 - 1.249,84
Υψηλό εβδομάδας : 1.184,71
Υψηλό μήνα : 20.130.426,00
Υψηλό έτους : 871,32
Χαμηλό εβδομάδας : 1.122,19
Χαμηλό μήνα : 20.130.408,00
Χαμηλό έτους : 1.133,19
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr