Σύμβολo : FTSEM

1129.1800

Διαφορά : -3,34
Μεταβολή % : -0,29 17:19:43
Όγκος Τζίρος
2.724.641,00 915.614,99
Άνοιγμα : 1.132,80
Χαμηλό : 1.128,94
Υψηλό : 1.144,08
Διακύμανση ημέρας : 1.144,08 - 1.128,94
Υψηλό εβδομάδας : 1.184,71
Υψηλό μήνα : 20.130.426,00
Υψηλό έτους : 871,32
Χαμηλό εβδομάδας : 1.122,19
Χαμηλό μήνα : 20.130.408,00
Χαμηλό έτους : 1.133,19
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr