Σύμβολo : FTSEM

996.9800

Διαφορά : 2,21
Μεταβολή % : 0,22 10:57:30
Όγκος Τζίρος
14.742,00 15.221,47
Άνοιγμα : 995,27
Χαμηλό : 993,81
Υψηλό : 997,98
Διακύμανση ημέρας : 997,98 - 993,81
Υψηλό εβδομάδας : 1.184,71
Υψηλό μήνα : 20.130.426,00
Υψηλό έτους : 871,32
Χαμηλό εβδομάδας : 1.122,19
Χαμηλό μήνα : 20.130.408,00
Χαμηλό έτους : 1.133,19
με 15 λεπτά καθυστέρηση. Πηγή: Inforex.gr